Наукові лабораторії Південноукраїнського національного педагогічного універистету імені К. Д. Ушинського

Положення про науково-дослідну лабораторію

Назва лабораторії

Науковий керівник

1

Вікової фізіології спорту

доцент Босенко А. І.

2

Глобальних соціально-політичних процесів

професор Наумкіна С. М.

3

Диференціальної психофізіології та адаптивної корекції

професор Дегтяренко Т. В.

4

Діагностики інформатичних компетентностей

професор Мазурок Т. Л.

5

Інновацій мистецької освіти

професор Реброва О. Є.

6

Інновацій соціокульних досліджень

професор Борінштейн Є. Р.

7

Інноваційного менеджменту

професор Долженков О. О.

8

Інтенсивного навчання іноземних мов

член-кореспондент НАПН України Мартинова Р. Ю.

9

Інтернет речей

доцент Седов Є. П.

10

Історичної антропології

професор Добролюбська Ю. А.

11

Когнітивних і комунікативних досліджень

професор Єременко Т. Є.

12

Комп`ютерного моделювання

професор Ків А. Ю.

13

Моделювання лінгвокультурного простору в системі освіти

професор Копусь О. А.

14

Поетикальних проблем компаративістики

професор Гуменний М. Х.

15

Проблем сім`ї та спеціальної педагогіки

професор Жаровцева Т. Г.

16

Професійної освіти

професор Курлянд З. Н.

17

Професійної підготовки вихователів

професор Карпова Е. Е.

18

Психоемоційної регуляції

академік НАПН України

Чебикін О. Я.

19

Психології індивідуальних відмінностей

академік НАПН України

Саннікова О. П.

20

Радіаційної електроніки твердого тіла

професор Ків А. Ю.

21

Рекреаційної психології дитинства

професор Симоненко С. М.

22

Розвитку дітей з особливими потребами

професор Шеремет Б. Г.

23

Розвитку особистості дітей дошкільного віку

академік НАПН України

Богуш А. М.

24

Стратегій підготовки фахівців соціономічної сфери

професор Богданова І. М.

25

Сучасних мовленнєвих технологій

професор Корольова Т. М.

26

Технологій підготовки фахівців фізичної культури

професор Джуринський П. Б.

28

Традицій і новаторства художньо-педагогічної освіти

професор Тарасенко О. А.

29

Фізики сенсорів

професор Голованов В. В.

30

Фізичного матеріалознавства

професор Гохман О. Р.

31

Формування методико-математичної компетентності вчителя

член-кореспондент НАПН України Скворцова С. О.

32

Функціонального аналізу

професор Пивоварчик В. М.

33

Соціально-педагогічних досліджень

доктор педагогічних наук, професор Богданова І. М.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського