Склад Вченої ради університету

п/п

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1.        

Чебикін Олексій Якович

в. о.ректора, д.психол.н., професор

2.        

Копусь Ольга Антонівна

перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, д.пед.н., професор

3.        

Музиченко Ганна В’ячеславівна  

проректор з наукової роботи, д.політ.н., професор

4.        

Ступак Інна Валер’янівна  

проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, д.філол.н., професор

5.        

Попадинець Олександр Олексійович

проректор з розвитку інфраструктури університету

6.        

Яцишин Сергій Владиславович

в. о. проректора з адміністративно-господарської діяльності

7.        

Білова Наталія Костянтинівна

декан факультету музичної та хореографічної освіти, к.пед.н., доцент

8.        

Джуринський Петро Борисович

директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, д.пед.н., професор

9.        

Булгакова Олена Юріївна

декан факультету дошкільної педагогіки та психології, д.псих.н., доцент

10.    

Кон Олена Олександрівна

в. о. декана історико-філологічного факультету, к.філол.н., доцент

11.    

Попова Олександра Володимирівна

декан факультету іноземних мов, д.пед.н., професор

12.    

Ордановська Олександра Ігорівна

декан фізико-математичного факультету, д.пед.н., доцент

13.    

Пальшкова Ірина Олександрівна

декан факультету початкового навчання, д.пед.н., професор

14.    

Величко Дмитро Олександрович

декан художньо-графічного факультету, Заслужений діяч мистецтва України

15.    

Фурман Анатолій Анатолійович

декан соціально-гуманітарного факультету, д.психол.н., доцент

16.    

Годован Владлена Володимирівна

декан медичного факультету, д.мед.н., професор

17.    

Окорокова Віра Вікторівна

голова Ради молодих учених, д.філос.н., доцент

18.    

Босак Ніна Федорівна

учений секретар, к.пед.н., доцент

19.    

Візнюк Валентина Василівна

директор бібліотеки, к.пед.н.

20.    

Кондратьєва Рената Леонідівна

головний бухгалтер

21.    

Начев Андрій Петрович

голова первинної профспілкової організації, к.філос.н.

22.    

Бобошко Володимир Васильович

завідувач кафедри спортивних ігор, к.пед.н., доцент

23.    

Богуш Алла Михайлівна

професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, д.пед.н., професор

24.    

Мазурок Тетяна Леонідівна

завідувач кафедри прикладної математики та інформатики, д.тех.н., професор

25.    

Сокаль Марія Анатоліївна

завідувач кафедри слов’янського мовознавства, к.філол.н., доцент

26.    

Форостян Ольга Іванівна

завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації, д.пед.н., професор

27.    

Єременко Тетяна Євстафіївна

завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов, к.філол.н., професор

28.    

Скворцова Світлана Олексіївна

завідувач кафедри математики і методики її навчання, д.пед.н., професор

29.    

Реброва Олена Євгенівна

завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, д.пед.н., професор

30.    

Саннікова Ольга Павлівна

завідувач кафедри загальної та диференціальної психології, д.психол.н., професор

31.    

Носенко Анна Іванівна

завідувач кафедри образотворчого мистецтва, к.мист., доцент

32.    

Красножон Андрій Васильович

завідувач кафедри історії України, д.і.н., доцент

33.    

Наумкіна Світлана Михайлівна

завідувач кафедри політичних наук і права, д.політ.н., професор

34.    

Ковальчук Ліна Йосипівна

завідувач кафедри загальних дисциплін і клінічної медицини, д.мед.н., доцент

35.    

Шишкова Лілія Миколаївна

начальник відділу кадрів

36.    

Чернега Катерина Вікторівна

голова студентської ради історико-філологічного факультету, здобувач ОС бакалавра 2 року навчання

37.    

Леванець Михайло Юрійович

член студентської ради Університету Ушинського, здобувач ОС бакалавра 2 року навчання соціально- гуманітарного факультету

38.    

Соловейчук Олена Максимівна

член студентської ради Університету Ушинського, здобувач ОС магістра 1 року навчання соціально- гуманітарного факультету

39.    

Яцків Владислава Юріївна

голова студентської ради фізико-математичного факультету, здобувач ОС бакалавра 3 року навчання

40.    

Гайдаєнко Павло Леонтійович

голова наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених, аспірант другого року навчання

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського