Склад Вченої ради університету

п/п

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1. 

Чебикін Олексій Якович

ректор, д.психол.н., професор

2.

Копусь Ольга Антонівна

перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, д.пед.н., професор

3. 

Койчева Тетяна Іванівна

проректор з наукової роботи, д.пед.н., професор

4. 

Ананьєв Антон Михайлович

проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, к.психол.н., доцент

5. 

Тронько Сергій Петрович

проректор з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи, к.і.н., доцент

6.

Попадинець Олександр Олексійович

проректор з розвитку інфраструктури університету

7. 

Білова Наталія Костянтинівна

декан факультету музичної та хореографічної освіти, к.пед.н., доцент

8.

Джуринський Петро Борисович

директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, д.пед.н., професор

9. 

Булгакова Олена Юріївна

декан факультету дошкільної педагогіки та психології, д.псих.н., доцент

10. 

Кон Олена Олександрівна

декан філологічного факультету, к.ф.н., доцент

11. 

Попова Олександра Володимирівна

декан факультету іноземних мов, д.пед.н., доцент

12. 

Ордановська Олександра Ігорівна

декан фізико-математичного факультету, к.пед.н., доцент

13. 

Пальшкова Ірина Олександрівна

декан факультету початкового навчання, д.пед.н., професор

14. 

Петухова Тетяна Анатоліївна

декан художньо-графічного факультету, к.пед.н., доцент

15. 

Фурман Анатолій Анатолійович

декан соціально-гуманітарного факультету, д.психол.н., доцент

16. 

Босак Ніна Федорівна

учений секретар, к.пед.н., доцент

17. 

Візнюк Валентина Василівна

директор бібліотеки

18. 

Кондратьєва Рената Леонідівна

головний бухгалтер

19. 

Начев Андрій Петрович

голова первинної профспілкової організації, к.філос.н.

20. 

Бобошко Володимир Васильович

завідувач кафедри спортивних ігор, к.пед.н., доцент

21. 

Богуш Алла Михайлівна

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, д.пед.н., професор

22. 

Гохман Олександр Рафаїлович

завідувач кафедри фізики, д.ф.-м.н., професор

23. 

Данільченко Наталія Іванівна

доцент кафедри слов’янського мовознавства, к.філол.н., доцент

24. 

Форостян Ольга Іванівна

завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації, д.пед.н., професор

25. 

Єременко Тетяна Євстафіївна

завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов, к.філол.н., професор

26. 

Княжева Ірина Анатоліївна

завідувач кафедри педагогіки, д.пед.н., професор

27. 

Реброва Олена Євгенівна

завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, д.пед.н., професор

28. 

Саннікова Ольга Павлівна

завідувач кафедри загальної та диференціальної психології, д.психол.н., професор

29. 

Усов Валентин Валентинович

професор кафедри технологічної та професійної освіти, д.ф.-м.н., професор

30.

Красножон Андрій Васильович

завідувач кафедри історії України, д.і.н., доцент

31.

Наумкіна Світлана Михайлівна

завідувач кафедри політичних наук і права, д.політ.н., професор

32. 

Шишкова Лілія Миколаївна

начальник відділу кадрів

33. 

Зелінга Юлія Олександрівна

член студентської ради, студентка фізико-математичного факультету

34. 

Сулім Наталія Вікторівна

член студентської ради, студентка факультету початкового навчання

35. 

Скирда Максим Володимирович

член студентської ради, студент соціально-гуманітарного факультету

36. 

Бєлітченко Дмитро Миколайович

голова студентської ради університету, студент фізико-математичного факультету

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського