Склад Вченої ради університету

п/п

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1. 

Чебикін Олексій Якович

в. о.ректора, д.психол.н., професор

2.

Копусь Ольга Антонівна

перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, д.пед.н., професор

3. 

Музиченко Ганна В’ячеславівна  

проректор з наукової роботи, д.політ.н., професор

4. 

Ступак Інна Валер’янівна  

проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, д.філол.н., професор

5. 

Попадинець Олександр Олексійович

проректор з розвитку інфраструктури університету

6.

Капулкін Геннадій Маркович

в. о. проректора з адміністративно-господарської діяльності

7.

Білова Наталія Костянтинівна

декан факультету музичної та хореографічної освіти, к.пед.н., доцент

7. 

Джуринський Петро Борисович

директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, д.пед.н., професор

8.

Булгакова Олена Юріївна

декан факультету дошкільної педагогіки та психології, д.псих.н., доцент

9. 

Кон Олена Олександрівна

декан філологічного факультету, к.ф.н., доцент

10. 

Попова Олександра Володимирівна

декан факультету іноземних мов, д.пед.н., доцент

11. 

Ордановська Олександра Ігорівна

декан фізико-математичного факультету, к.пед.н., доцент

12. 

Пальшкова Ірина Олександрівна

декан факультету початкового навчання, д.пед.н., професор

13. 

Величко Дмитро Олександрович

в.о. декана художньо-графічного факультету, Заслужений діяч мистецтва України

14. 

Фурман Анатолій Анатолійович

декан соціально-гуманітарного факультету, д.психол.н., доцент

15. 

Годован Владлена Володимирівна

в. о. декана медичного факультету, д.мед.н., професор

16.

Окорокова Віра Вікторівна

голова Ради молодих учених, д.філос.н., доц.

17.

Босак Ніна Федорівна

учений секретар, к.пед.н., доцент

18. 

Візнюк Валентина Василівна

директор бібліотеки

19. 

Кондратьєва Рената Леонідівна

головний бухгалтер

20. 

Начев Андрій Петрович

голова первинної профспілкової організації, к.філос.н.

21. 

Бобошко Володимир Васильович

завідувач кафедри спортивних ігор, к.пед.н., доцент

22. 

Богуш Алла Михайлівна

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, д.пед.н., професор

23. 

Гохман Олександр Рафаїлович

завідувач кафедри фізики, д.ф.-м.н., професор

24. 

Буднік Анжела Олександрівна

доцент кафедри слов’янського мовознавства, к.пед.н., доцент

25. 

Форостян Ольга Іванівна

завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації, д.пед.н., професор

26. 

Єременко Тетяна Євстафіївна

завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов, к.філол.н., професор

27. 

Княжева Ірина Анатоліївна

завідувач кафедри педагогіки, д.пед.н., професор

28. 

Реброва Олена Євгенівна

завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, д.пед.н., професор

29. 

Саннікова Ольга Павлівна

завідувач кафедри загальної та диференціальної психології, д.психол.н., професор

30. 

Усов Валентин Валентинович

професор кафедри технологічної та професійної освіти, д.ф.-м.н., професор

31. 

Красножон Андрій Васильович

завідувач кафедри історії України, д.і.н., доцент

32.

Наумкіна Світлана Михайлівна

завідувач кафедри політичних наук і права, д.політ.н., професор

33.

Гойдик Віктор Степанович

професор кафедри загальних дисциплін і клінічної медицини, д.мед.н., професор

34.

Койчева Тетяна Іванівна

професор кафедри педагогіки, д.пед.н., професор

35.

Шишкова Лілія Миколаївна

начальник відділу кадрів

36. 

Овчаренко Ірина Юріївна

голова студентської ради навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації

37. 

Соловейчук Олена Максимівна

голова студентської ради, студентка фізико-математичного факультету

38. 

Бєлітченко Дмитро Миколайович

член студентської ради університету, студент соціально-гуманітарного факультету

39.

Гайдаєнко Павло Леонтійович

голова наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених, аспірант першого року навчання

 

 

 

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського