Іноземним студентам

Вартість навчання для іноземних громадян на 2020

Для вступу до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» іноземець особисто подає до відділу міжнародних зв’язків:

1) заяву у паперовій формі;

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

8) поліс страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України (депортацію);

9) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм, матові;

10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

11) анкета;

12) згода на збір та обробку персональних даних;

13) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

14) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

· тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

· копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 5 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Правительство Украины усилило карантинные ограничения

Уважаемые иностранные студенты и преподаватели!

11 ноября 2020 Кабинет Министров Украины принял решение о введении карантина "выходного дня" с 14 по 30 ноября 2020 года. На общегосударственном уровне также введены ограничения, которые соответствуют "оранжевом" уровню эпидемической опасности.

Інформація для іноземних громадян

Шановні абітурієнти!

Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”

запрошує іноземних громадян на навчання в 2020 році:

Dear entrants!

State institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky"

invites foreign citizens to study in 2020:

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського