Інформація для іноземних громадян

Шановні абітурієнти!

Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”

запрошує іноземних громадян на навчання в 2020 році:

Dear entrants!

State institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky"

invites foreign citizens to study in 2020:

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського