Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 6 від 30 грудня 2021 року

  1. Звіт про результати роботи приймальної комісії Університету Ушинського у 2021 році.

            Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря приймальної комісії О. О. Сакалюк, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 5 від 25 листопада 2021 року

  1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

            Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача Центру забезпечення якості вищої освіти В. В. Герасименко, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 4 від 28 жовтня 2021 року

  1. Завершення науково-дослідної теми, яка виконувалась за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Англійська мова та методика її викладання у вищій школі: когнітивно-комунікативна парадигма» (2017–2021 р. р.).

         Заслухавши й обговоривши інформацію  керівника теми проф. Т. Є. Єременко, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 3 від 18 жовтня 2021 року

  1. Підсумки прийому до аспірантури та докторантури у 2021 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів і докторантів.

         Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторанури доц. І. А. Хижняк, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 2 від 31 серпня 2021 року

  1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2020-2021 навчальному році.

         Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчально-методичного  відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 13 ВІД 24 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інститутів за 2020-2021 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 12 від 31 травня 2021 року

Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, завідувачів кафедр, деканів, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Чебикіна Олексія Яковича вважати обраним на посаду голови вченої ради Університету Ушинського.

2. Бобошка Володимира Васильовича вважати обраним на посаду завідувача кафедри спортивних ігор.

3. Наумкіну Світлану Михайлівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри політичних наук і права.

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 29 квітня 2021 року

1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

Сторінка 1 із 9

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського