Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 4 від 9 листопада 2020 року

  1. Затвердження Змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2020 році.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 3 від 29 жовтня 2020 року

  1. З питання «Звіт про результати роботи наукової лабораторії «Центр інноваційних технологій» за 2019-2020 р.р.».

      Заслухавши й обговоривши інформацію проф. В. В. Голованова; співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова, проф. А. О. Брюханова, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 2 від 24 вересня 2020 року

  1. З питання «Підсумки організації освітнього процесу в Університеті Ушинського в період карантину (2 семестр 2019–2020 н.р.)».

                 Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Інформацію першого проректора О. А. Копусь узяти до відома.

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 1 від 31 серпня 2020 року

  1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2019-2020 навчальному році.

         Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчально-методичного відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 червня 2020 року

  1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інституту за 2019-2020 н. р.».

         Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії проф. Т. Ю. Осипової, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 21 травня 2020 року

  1. Про затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

         Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 27 лютого 2020 року

  1. З питання «Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2019 рік. Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2020 рік».

         Заслухавши й обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька та головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 30 січня 2020 року

  1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2019 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2020 рік».

         Заслухавши й обговоривши звіт проректора Т. І. Койчевої та співдоповідь комісії у складі: проф. С. М. Наумкіної, В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Сторінка 1 із 7

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського