Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 2 від 31 серпня 2021 року

1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2020-2021 навчальному році.

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчально-методичного відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 13 ВІД 24 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інститутів за 2020-2021 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 12 від 31 травня 2021 року

Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, завідувачів кафедр, деканів, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 29 квітня 2021 року

1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 25 березня 2021 року

1. Зміст та якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації.

Заслухавши інформацію директора навчально-наукового інституту проф. П. Б. Джуринського та співдоповідь комісії у складі: проф. О. А. Копусь (голова), акад. А. М. Богуш, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 лютого 2021 року

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік. Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 27 січня 2021 року

1. Звіт із науково-дослідної роботи університету за 2020 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко та співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), доц. А. О. Буднік, В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 24 грудня 2020 року

1. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів, завідувача кафедри та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

Сторінка 1 із 8

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського