Склад приймальної комісії 2021

1. Чебикін О. Я.

– голова приймальної комісії, ректор;

2. Копусь О. А.

– заступник голови приймальної  комісії, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (з прийому на навчання громадян України);

3. Музиченко Г.В.

 

– заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи (з прийому громадян до аспірантури);

4. Ступак І.В.

– заступник голови приймальної комісії, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу (з прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства);

5. Попадинець О.О.

– заступник голови приймальної комісії, проректор з розвитку інфраструктури (з прийому на навчання громадян за спеціальністю 222 Медицина);

6. Начев А. П.

– голова профкому, кандидат філософських наук;

7. Сильченко І.О.

–  юрисконсульт;

8. Сакалюк О.О.

– відповідальний секретар приймальної, доцент кафедри освітнього менеджементу та публічного управління;

9. Бобошко В.В.

–заступник відповідального секретаря приймальної комісії за заочною формою навчання, завідувач кафедри спортивних ігор;

10. Босак Н.Ф.

–заступник відповідального секретаря приймальної комісії за денною формою навчання, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін;

11. Черненко Н. М.

–заступник відповідального секретаря приймальної комісії, керівник освітніх центрів «Крим- Україна», «Донбас- Україна», професор кафедри освітнього менеджементу та публічного управління;

12. Дячок Д.О.

–  уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, викладач кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін;

13. Ордановська О.І.

– декан фізико-математичного факультету;

14. Джуринський П.Б.

– директор інституту фізичної культури, спорту та реабілітації;

15. Попова О.В.

– декан факультету іноземних мов;

16. Пальшкова І. О.

– декан факультету початкового навчання;

17. Білова Н. К.

– декан факультету музичної та хореографічної освіти;

18. Фурман А.А.

– декан соціально-гуманітарного факультету;

19. Булгакова О.Ю.

– декан факультету дошкільної педагогіки та психології;

20. Величко Д. О.

– в.о. декана художньо-графічного факультету;

21. Кон О.О.

– декан філологічного факультету;

22. Ославська Т.М.

– в.о. завідувача медичного відділення, доцент кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини;

23. Хижняк І.А.

– завідувач відділу аспірантури і докторантури;

24. Бєлітченко Д. М.

– представник студентського самоврядування.

 

 

© 2017 Університет Ушинського