Склад приймальної комісії 2023

1. Красножон А. В.

– голова приймальної комісії, ректор;

2. Копусь О. А.

– заступник голови приймальної  комісії, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (з прийому на навчання громадян України);

3. Музиченко Г. В.

 

– заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи (з прийому громадян до аспірантури);

4.Начев А. П.

– заступник голови приймальної комісії, проректор із  соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи (з прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства);

5. Дячок Д. О.

– відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін;

6. Босак Н. Ф.

– заступник відповідального секретаря приймальної комісії за денною формою навчання, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін;

7. Сакалюк О. О.

– заступник відповідального секретар приймальної комісії за заочною формою навчання, керівник освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас- Україна», доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління;

8. Візнюк В. В.

– головний бухгалтер;

10. Килівник В. В.

– уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, фахівець приймальної комісії;

11. Хижняк І. А.

 

– завідувач відділу аспірантури та докторантури;

12. Козій К. О.

– голова студентського самоврядування;

13. Білова Н. К.

– голова відбіркової комісії факультету музичної та хореографічної освіти, декан факультету музичної та хореографічної освіти;

14. Бойко О. П.

– голова відбіркової комісії фізико-математичного факультету, декана фізико-математичного факультету;

15. Булгакова О. Ю.

– голова відбіркової комісії факультету дошкільної педагогіки та психології, декан факультету дошкільної педагогіки та психології;

16. Вдовіченко О. В.

– голова відбіркової комісії соціально-гуманітарного факультету, декан соціально-гуманітарного факультету;

17. Величко Д. О.

– голова відбіркової комісії художньо-графічного факультету, декан художньо-графічного факультету;

18. Соколова Г. Б.

– голова відбіркової комісії медичного факультету, в. о. декана медичного факультету;

19. Джуринський П. Б.

– голова відбіркової комісії інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, директор інституту фізичної культури, спорту та реабілітації;

20. Кон О. О.

– голова відбіркової комісії історико-філологічного факультету, в.о. декана історико-філологічного факультету;

21. Попова О. В.

– голова відбіркової комісії факультету іноземних мов, декан факультету іноземних мов;

22. Пальшкова І. О.

– голова відбіркової комісії факультету початкового навчання, декан факультету початкового навчання;

24. Сулім Н. В.

– заступник голови профспілки, фахівець відділу з професійних та соціальних комунікацій;

25. Сильченко І. О.

– юрисконсульт.

 

 

© 2017 Університет Ушинського