Положення наукової діяльності

Положення про проведення конкурсного відбору в Університету Ушинського наукових проєктів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності Університету Ушинського
Положення про науково-дослідний сектор Університету Ушинського
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету Ушинського

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського