Положення наукової діяльності

Положення про проведення конкурсного відбору в Університеті Ушинського наукових проєктів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності Університету Ушинського
Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури й докторантури Університету Ушинського
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету Ушинського
Положення про студентський науковий гурток (проблемну групу) Університету Ушинського
Положення про науково-дослідні лабораторії Університету Ушинського
Положення про науково-дослідні центри Університету Ушинського
Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт в Університеті Ушинського

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського