Короткотермінові курси підвищення кваліфікації

I. Короткотермінові курси підвищення кваліфікації

 Навчальний курс орієнтований від 30 академічних годин.

Терміни навчання: 

 • 3 дні (24 години аудиторні).

Форма навчання:

 • очно-дистанційна.

Тип документу, що видається після навчання:

 • сертифікат.

Документи, які необхідно подати для навчання:

 • заява (заповнюється в університеті);

 • копія паспорта (1,2,11 сторінки);

 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія документа, що підтверджує оплату за навчання.

 

Курси проводяться протягом навчального року.

 Індивідуальні, групові та корпоративні тренінги та курси проводяться за рахунок коштів замовника (фізичної / юридичної особи).

Контакти
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 0632651249
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Черненко Наталія Миколаївна

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

 

Категорія слухачів: вчителі математики загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі математики вищих навчальних закладів

 

Тема тренінгу: "Екстремальні задачі" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення з методами відшукання оптимальних розв'язків практичних задач, розв'язання яких зводиться до відшукання найбільшого або найменшого значення функції.

По закінченню тренінгу слухачі отримують:

 • знання класів екстремальних задач,
 • методи розв’язування екстремальних задач,
 • дослід розв’язування екстремальних задач,
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Математичне моделювання" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення з особливостями й методами побудови математичних моделей  і класами математичних моделей.

По закінченню тренінгу слухачі отримують:

 • знання класів математичних моделей,
 • методи побудови математичних моделей,
 • особливості імітаційного моделювання,
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Математичний аналіз" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення з основними типами задач математичного аналізу й методами їхнього розв'язування.

По закінченню тренінгу слухачі отримують:

 • знання класів задач математичного аналізу,
 • методи розв’язування задач математичного аналізу,
 • дослід розв’язування задач математичного аналізу,
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Диференціальні рівняння" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення з основними типами звичайних диференціальних рівнянь i методами їхнього інтегрування, введення в загальну теорію інтегрування звичайних диференціальних рівнянь.

По закінченню тренінгу слухачі отримують:

 • знання основних типів диференціальних рівнянь,
 • методи розв’язування диференціальних рівнянь,
 • дослід розв’язування диференціальних рівнянь,
 • методичні матеріали.

 

Категорія слухачів: вчителі математики загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі математики підготовчих курсів та підготовчих відділень середніх і вищих навчальних закладів

 

Тема тренінгу: "Елементи теорії множин у курсі математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Усвідомлення місця і ролі елементів теорії множин,  характеру відповідних практичних завдань у сучасному курсі математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

За підсумками тренінгу учасники:

 • засвоюють методику формування поняття про множину, опанування властивостей операцій над множинами під час вивчення різних тем курсів математики, алгебри та геометрії середньої школи;
 • вдосконалюють вміння розпізнання і розв’язання задач спеціального характеру на властивості скінченних множин;
 • вдосконалюють вміння використання формул комбінаторики при розв’язанні задач на властивості скінченних множин.

 

Тема тренінгу: "Корінь n-го степеня,nєN , у курсі математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета : Усвідомлення методичних особливостей висвітлення теми «Корінь n-го степеня,nєN » у сучасній програмі з математики для середньої школи і у сучасних шкільних підручниках з математики. Відпрацювання вмінь та навичок розв’язання практичних завдань з даної теми.

За підсумками тренінгу учасники:

 

 • усвідомлюють методичні особливості теоретичних аспектів розкриття теми «Корінь n-го степеня,nєN » у сучасній програмі з математики для середньої школи і у сучасних шкільних підручниках з математики, принципову різницю між поняттями неарифметичного і арифметичного коренів n-го степеня;
 • вдосконалюють вміння та навички виконання алгебраїчних операцій над числовими виразами, що містять корені n-го степеня ;
 • вдосконалюють вміння та навички проведення тотожних перетворень ірраціональних алгебраїчних виразів;

 

 • вдосконалюють вміння та навички застосувань різних методів  при розв’язанні ірраціональних алгебраїчних рівнянь і нерівностей.

 

Тема тренінгу: "Тотожні перетворення математичних виразів у курсі математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Знайомство з поняттями абсолютних і відносних тотожних перетворень математичних виразів, відпрацювання вмінь та навичок проведення подібних перетворень.

За підсумками тренінгу учасники:

 • опановують поняття абсолютного і відносного тотожного перетворення математичного виразу;
 • під час відпрацювання вмінь та навичок проведення тотожних перетворень усвідомлюють необхідність, у загальному випадку, встановлення характеру відповідного тотожного перетворення;
 • усвідомлюють роль і місце абсолютних тотожних перетворень при розв’язанні рівнянь і нерівностей.

 

Тема тренінгу: "Заміна змінної при розв’язанні алгебраїчних рівнянь і нерівностей у курсі математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Вдосконалення загальнотеоретичних уявлень про можливості і доцільність використання заміни змінної при розв’язанні рівнянь і нерівностей з однією змінною.

За підсумками тренінгу учасники:

 • вдосконалюють свої загальнотеоретичні уявлення про заміну змінної як один із найпоширеніших методів розв’язання рівнянь і нерівностей, про можливість і доцільність застосування даного методу для розв’язання того чи іншого рівняння або нерівності;
 • знайомляться з систематизованим переліком найбільш актуальних для сучасного етапу розвитку середньої математичної освіти варіантів заміни змінної при розв’язанні основних типів алгебраїчних рівнянь і нерівностей, які розглядаються у середній школі;
 • відпрацьовують вміння і навички практичного використання заміни змінної при розв’язанні конкретних алгебраїчних рівнянь і нерівностей.

 

Тема тренінгу: "Геометричні перетворення графіків функцій у курсі математики середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Вдосконалення методики теоретичного обґрунтування правил побудови за графіком функції графіків функцій, множини точок ,. Вдосконалення практичних вмінь та навичок подібних побудов.

За підсумками тренінгу учасники:

 

 • на більш глибокому рівні усвідомлюють означення і властивості таких перетворень площини, як паралельне перенесення, симетрія відносно прямої, симетрія відносно точки, стиск до прямої;

 

 • знайомляться з різними методиками теоретичного обґрунтування правил побудови за графіком функції вищевказаних графіків функцій;
 • вдосконалюють практичні вміння та навички подібних конкретних побудов.

 

Тема тренінгу: "Подібність геометричних фігур у сучасному курсі планіметрії середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Усвідомлення методичних особливостей формування поняття про подібність геометричних фігур у сучасному курсі планіметрії середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

За підсумками тренінгу учасники:

 • опановують методичні особливості формування поняття про подібність геометричних фігур у сучасному курсі планіметрії середніх загальноосвітніх навчальних закладів;
 • засвоюють можливу класифікацію задач на подібність геометричних фігур та вдосконалюють вміння та навички їх розв’язання.

 

Тема тренінгу: "Перші наслідки з аксіом стереометрії у курсі геометрії середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета:  Поглиблення уявлення про аксіоматичну теорію та її конкретний приклад – стереометрію. Вдосконалення вмінь формулювання та обґрунтовування на підставі тієї чи іншої системи аксіом стереометрії перших теорем курсу стереометрії.

За підсумками тренінгу учасники:

 • поглиблюють уявлення про аксіоматику, аксіоматичну теорію та їх основні характеристики, про моделювання аксіоматик;
 • знайомляться з основними моделями аксіом приналежності певної аксіоматики евклідової стереометрії, які надають можливість вірно формулювати значну кількість перших стереометричних теорем;
 • вдосконалюють вміння та навички доведення перших стереометричних теорем.

 

Тема тренінгу: "Загальна порівняльна характеристика сучасних підручників "Геометрія -7" для середньої школи" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Усвідомлення математичних і методичних недоліків і переваг сучасних підручників «Геометрія-7» для середньої школи.

За підсумками тренінгу учасники:

 • знайомляться з сучасними аспектами аналізу якості підручників з математики для середньої школи ;
 • усвідомлюють математичні і методичні недоліки і переваги семи підручників «Геометрія-7» для середньої школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України на 2015-2016 навчальний рік;
 • опановують зміст і способи розв’язання сучасних задач підвищеної складності курсу геометрії сьомого класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Категорія слухачів: викладачі математики вузів І-ІІ рівнів акредитації

 

Тема тренінгу: "Елементи диференціальної геометрії у сучасному курсі вищої математики для студентів вузів І-ІІ рівнів акредитації" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Вдосконалення математичних і методичних вмінь та навичок висвітлення передбачених програмою питань диференціальної геометрії у сучасному курсі вищої математики для студентів вузів І-ІІ рівнів акредитації.

За підсумками тренінгу учасники:

 • вдосконалюють усвідомлення понять координатної прямої, координатної площини та координатного простору як природних геометричних моделей числових множин та множин та відповідно;
 • опрацьовують поняття кривої, дотичної, нормалі та нормальної площини до кривої у даній точці, вдосконалюють вміння та навички розв’язання відповідних задач;
 • опрацьовують поняття довжини дуги кривої та досвід розв’язання відповідних задач.

 

Категорія слухачів: викладачі математики вузів І-ІІ рівнів акредитації, викладачі математики вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації

 

Тема тренінгу: "Метод координат як основний метод аналітичної геометрії (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Поглиблення усвідомлення суті методу координат, знайомство з різними системами координат на площині та у просторі.

За підсумками тренінгу учасники:

 • поглиблюють своє усвідомлення про метод координат як один із основних методів дослідження геометричних фігур і, взагалі, математичних об’єктів;
 • удосконалюють навички знаходження аналітичних умов, що визначають ту чи іншу геометричну фігуру відносно тієї чи іншої системи координат;
 • знайомляться з різними способами визначення геометричного або не геометричного характеру тих чи інших аналітичних умов.

 

Категорія слухачів: викладачі математики вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації

 

Тема тренінгу: "Поняття метричного простору. Використання цього поняття у різних розділах сучасної математики" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Знайомство з різними варіантами введення поняття про метричний простір, різними прикладами метричних просторів, відпрацювання методики перевірки справедливості аксіом метрики для різних множин та відповідних відображень.

За підсумками тренінгу учасники:

 • усвідомлюють переваги і недоліки різних варіантів введення поняття про метричний простір;
 • опановують різні методи перевірки справедливості аксіом метрики для різних множин і відповідних відображень;
 • вдосконалюють вміння та навички щодо розв’язання різних за рівнем складності задач на метричні простори.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

 

Категорія слухачів: вчителі інформатики, керівники гуртків

 

Тема тренінгу: "Робототехніка та апаратне програмування мікроконтролерів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Сформувати системи понять, знань, умінь і навиків в області сучасного програмування мікроконтролерів, що включає методи проектування схем, аналізу і створення програм, та пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни повинні знати:

 • апаратну архітектуру мікроконтролера;
 • основні базові поняття роботи мікроконтролера;
 • основні принципи програмування мікроконтролерів;
 • технології проектування та створення пристроїв з застосуванням мікроконтролерів.

уміти:

 • застосовувати мікроконтролер для вирішення поставлених завдань;
 • проектувати принципові схеми;
 • проектувати та програмувати сучасні програмні проекти і застосовувати їх на мікроконтролері;
 • проектувати, аналізувати і створювати пристрої з застосуванням мікроконтролерів.

 

Категорія слухачів: вчителі інформатики

 

Тема тренінгу: "Методика навчання інформатики" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета:Ознайомлення вчителів з сучасними методиками викладання основних розділів шкільного курсу у відповідності до діючої програми, з урахуванням основних тенденцій розвитку цієї галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни повинні знати:

 • методичну систему навчання інформатиці, основні етапи її розвитку; принципи дидактики у викладанні інформатики; цілі, задачі та основи формування змісту курсу шкільної інформатики; основні методичні, програмні, інформаційні та технічні засоби навчання інформатиці; основні методи, організаційні форми навчання інформатиці; основні принципи формування методичних схем викладання конкретних тем курсу;
 • вимоги інформаційного суспільства до вчителя початкових класів  та викладача методики навчання інформатики в аспекті основних тенденцій інформатизації освіти; основні способи використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності; психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи; принципи і методи навчання, особливості їх реалізації при використанні комп’ютерної техніки на уроках та в позакласній роботі в початковій школі; форми організації навчального процесу та засоби навчання в початковій школі; цілі, задачі та основи формування змісту пропедевтичного курсу інформатики, його місце в загальному курсі шкільної інформатики; основні методичні, програмні, інформаційні та технічні засоби організації навчання інформатики в початковій школі; основні принципи формування методичних схем викладання змістовних ліній пропедевтичного курсу інформатики; перспективи розвитку пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі;

уміти:

 • формувати методичну схему проведення уроку з інформатики; використовувати програми навчального призначення та інформаційних технологій в навчальному процесі; раціонально використовувати інформаційно-комунікаційні технології, програми навчального призначення та методичні засоби навчання інформатиці при проведенні занять та інших форм організації навчально-виховного процесу; організовувати та проводити заняття з шкільної інформатики, зокрема в початковій школі, реалізовувати міжпредметні зв’язки засобами інформаційно-комунікаційних технологій; готувати методичні та наочні матеріали із використанням інформаційних технологій; проводити заняття з використання інформаційних технологій та технічних засобів навчання.

 

Категорія слухачів: вчителі початкових класів, вчителі інформатики

 

Тема тренінгу: "Методика викладання пропедевтичного курсу інформатики" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування теоретичної бази знань студентів з основ проектування, конструювання, реалізації та розвитку методичної системи викладання пропедевтичного курсу з інформатики та практичних навичок використання сучасних програм навчального призначення, новітніх інформаційних технологій  в навчальному процесі, організації та проведення шкільних уроків з інформатики, позакласних заходів для учнів початкової школи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни повинні знати:

 • поняття методичної системи навчання інформатиці, основні етапи її розвитку; принципи дидактики у викладанні інформатики; цілі, задачі та основи формування змісту пропедевтичного курсу інформатики, його місце в загальному курсі шкільної інформатики; основні методичні, програмні, інформаційні та технічні засоби організації навчання інформатиці в початковій школі; основні методи, організаційні форми навчання інформатиці в початковій школі; основні принципи формування методичних схем викладання конкретних тем пропедевтичного курсу; перспективи розвитку пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі.

уміти:

 • формувати методичну схему проведення уроку; використати програми навчального призначення та інформаційних технологій в навчальному процесі; використати інформаційні, технічні та методичні засоби навчання інформатиці; організувати та провести уроки з шкільної інформатики в початковій школі , реалізувати міжпредметні зв’язки засобами інформатики та інформаційних технологій.

 

Категорія слухачів: вчителі інформатики, системні адміністратори закладів освіти, завідувачі кабінетів інформатики

 

Тема тренінгу: "Системне адміністрування операційної системи GNU Linux" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Сформувати системи понять, знань, умінь і навиків в області вивчення адміністрування ОС Linux в корпоративних мережах або в складі хмарних інфраструктур.

У результаті вивчення навчальної дисципліни вчитель повинен знати:

 • особливості функціонування ОС Debian та її підсистем: завантажувача, системи управління віртуальною пам'яттю, підсистеми вводу-виводу, мережевого стека TCP / IP, файлової системи, підсистем аутентифікації та авторизації.

уміти:

 • вирішувати типові завдання з планування, розгортання, налаштування та обслуговування серверних інфраструктур на основі ОС Debian; користуватися документацією, у тому числі вбудованої документацією man в системах сімейства Unix.

володіти:

 • командними процесорами sh / bash, системою управління пакетами apt, засобами моніторингу та діагностики Debian.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 ПСИХОЛОГІЯ

 

Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, спеціалісти психологічних служб

 

Тема тренінгу: "Теорія і практика "Пісочної терапії" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Надати слухачам систематизовані знання з організації та проведення психотерапевтичних сеансів з використанням методу пісочної терапії.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • удосконалення знань знаннями щодо сутності й видів пісочної терапії;
 • методи й умови ефективної роботи психолога – ведучого групи з пісочної терапії;
 • вміння застосовувати базові психологічні знання для проведення сеансів з використанням методу пісочної терапії;
 • вміння підбирати ефективні форми пісочної терапії відповідно віку клієнтів;
 • вміння використовувати метод пісочної терапії у групі;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розкрити та поглибити знання, уміння та навички в галузі психологічних аспектів, як звичайних, так і екстремальних умов відповідно до  сучасних наукових уявлень. Придбання таких знань і навичок становить важливу умову для кваліфікованого рішення фахівцем-психологом широкого спектра завдань у різних напружених й екстремальних ситуаціях, надання психологічної допомоги потерпілим.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • способи подолання важких ситуацій, закономірності надійності професійної діяльності людини в екстремальних умовах;
 • способи надання психологічної допомоги людям, які підверглися впливу екстремальних умов;
 • вміння визначати динаміку поведінки й психічного стану людей при стихійних лихах і технічних катастрофах, симптоми посттравматичних стресових порушень;
 • методи саморегуляції;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару: "Сучасні методи клінічної психології" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Спрямована на підвищення знань про порушення психіки особистості, про вплив захворювань на структуру особистості, а також про можливість застосування цих знань у своїй практичній діяльності.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання та навички визначення спрямованості і глибини психічних порушень;
 • вміння розпізнавати види порушень особистості і визначати шляхи їх корекції;
 • сформовані необхідні професійні якості для роботи із хворою людиною;
 • методичні матеріали.
Тема тренінгу: "Сучасні методи організації розвитку пізнавальної діяльності" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Дисципліни полягає в підвищенні навчальної-професійної підготовки практичних психологів в області визначення основних труднощів дітей у пізнавальній сфері, застосування та розробки розвивальних вправ.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • удосконалення знань, умінь і навичок щодо психологічних технологій та методик психологічного дослідження пізнавальної сфери дітей різного віку;
 • засоби корекційної та розвиваючої роботи з поліпшення рівня розвитку уваги, пам’яті, мислення тощо;
 • вміння здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників пізнавальної сфери особистості, проводити корекційно-розвиваючу роботу із поліпшення рівня уваги, пам’яті та мислення;
 • вміння застосовувати психодіагностичні методи для дослідження пізнавальних процесів у дітей різного віку;
 • підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики та ефективного розвитку, корекції та терапії;
 • вміння розробляти авторські розвиваючі вправ;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Сучасні ресурсні техніки арт-терапії та їх використання в освітніх закладах" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета:Дисципліни полягає в теоретико-практичному ознайомлені студентів з арт-терапевтичним підходом, історією становлення арт-терапевтичних напрямів, в опануванні методиками та техніками арт-терапії.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • основні поняття та способи використання методів арт-терапії;
 • механізми психологічної корекції методами арт-терапії;
 • підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики та ефективного розвитку, корекції та терапії;
 • вміння розробляти авторські арт-терапевтичні тренінги;
 • методичні матеріали.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ (спеціалізація «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (за типом)»)

 

Категорія слухачів: педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники і управлінські кадри у галузі освіти, працівники методичних відділів, спеціалісти психологічних служб

 

Тема семінару-практикуму: "Кадровий менеджмент" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розширення знань, умінь щодо виконання завдань та обов’язків відповідно займаній посаді, засвоєння вітчизняного та зарубіжного інноваційного досвіду.

По закінченню семінару-практикуму слухачі знатимуть:

 • новітні технології управління кадрами, управління персоналом;
 • закономірності послідовних трансформацій різноманітних організаційних культур і детермінованість застосування передових способів кадрового менеджменту ступенем зрілості національної та корпоративної культури;
 • сучасні підходи щодо планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації та соціальної адаптації працівників;
 • організації документообігу з використанням електронно-обчислювальної техніки;
 • основні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування, шляхи їх удосконалення;
 • систему професійного просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів в сучасних умовах;
 • особливості національної ділової культури, її роль і місце в системі управління персоналом;
 • новітні психологічні та технологічні засоби добору і перевірки персоналу;

умітимуть:

 • планувати і прогнозувати кадрову роботу, визначати чисельність і склад працівників, кадрові потреби;
 • оцінювати кадри, працювати з резервом, планувати й організовувати ділову кар’єру персоналу;
 • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів, управління мобільністю персоналу на виробництві;
 • координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації у галузі ефективного управління людськими ресурсами з урахуванням людського фактора;
 • управляти трудовою дисципліною, організацією обліку ефективного використання робочого часу, організацією управління вивільненням працівників і плинністю персоналу;
 • планувати і організовувати особисту діяльність, використовувати в ній основні принципи управління, застосовуючи залежно від ситуації найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.
Категорія слухачів: педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники і управлінські кадри у галузі освіти, працівники методичних відділів

 

Тема семінару-практикуму: "Стратегічне управління закладом освіти" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розширення знань та навичок стратегічного управління навчальним закладом в сучасних умовах з використанням новітні х технології.

По закінченню семінару-практикуму слухачі знатимуть:

 • основи стратегічного управління навчальним закладом в сучасних умовах;
 • новітні технології розробки стратегій розвитку навчального закладу

умітимуть:

 • застосовувати сучасний теоретико-методологічний інструментарій щодо здійснення стратегічного планування і розробки заходів його реалізації;
 • впроваджувати стратегію розвитку навчального закладу;
 • координувати діяльність служб і підрозділів навчального закладу з метою реалізації стратегічного плану розвитку навчального закладу, застосовуючи залежно від ситуації найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ)

 

Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, працівники закладів, установ фізичної культури і спорту, лікувально-профілактичних закладів і установ

 

Тема тренінгу: "Біологічні основи сучасних фітнес-програм" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Донести до слухачів систему спеціальних знань про сучасні фітнес-програми, структуру та основні закономірності їх формування, специфіку професійної діяльності спеціалістів з різних видів фітнес-технологій та особливості впровадження у практику роботи педагога.

По закінченню семінару-практикуму слухачі знатимуть:

 • засвоєння біологічних та теоретико-методологічних основ занять оздоровчого напрямку;
 • формування умінь та навичок застосування спеціальних педагогічних знань при вирішенні завдань подальшої професійної діяльності;
 • оволодіння сучасними технологіями фітнес-індустрії, та перепідготовка спеціалістів з фізичної культурі у напрямку навчання теорії та методики роботи спеціаліста  сучасних оздоровчих програм;
 • набуття практичних навичок та вмінь студентів щодо використання спеціальних методів фізичного виховання, пов'язаних з реалізацією фізкультурно-оздоровчих програм.

 

Тема тренінгу: "Підвищення статокінетичної стійкості спортсменів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування статокінетичної стійкості дітей. Тренування проти укачування. Розвиток уміння визначати та своєчасно підвищувати статокінетичну стійкість спортсменів.

По закінченню семінару-практикуму слухачі знатимуть:

  • конкретні методики визначення статокінетичної стійкості дітей;
  • вміння розрізняти дітей з різною чутливістю до вестибулярних подразнень;
  • досвід тренування дітей з низькими рівнями статокінетичної стійкості;
  • методи активного пасивного та змішаного тренування спортсменів;
  • методичні матеріали (фізкультхвилинки, фізкультпаузи, конкретні комплекси для активного, пасивного та змішаного тренування статокінетичної стійкості).

 

Тема семінару-тренінгу: "Основи та методи функціонального контролю у фізичній культурі і спорті" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення та практичних вмінь щодо функціонального контролю (оцінки) стану школярів і спортсменів при заняттях фізичною культурою і спортом.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • теоретичні основи функціональної діагностики;
 • перелік та методики оцінки функціонального стану основних систем організму;
 • детальну методику та первинні вміння використання наступних сучасних, автоматизованих  і оригінальних методик функціональної діагностики:

а) функціональних можливостей організму, а саме: фізичної працездатності та потужності аеробних систем за традиційними та особистими запатентованими методиками;

б) адаптаційних реакцій серцево-судинної системи та дихання;

в) стану механізмів регуляції (варіабельності) серцевого ритму;

г) загального функціонального стану мозку, за даними простої і складної реакції та надповільними біоелектричними процесами (омегапотенціалу) – особисті запатентовані розробки;

д) оцінки стану системи керування рухами та ін.;

 • теоретичні дані щодо вікових та статевих можливостей систем організму і методів їх діагностики;
 • вміння інтерпретувати, аналізувати отриманні данні, робити висновки та практичні рекомендації;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-тренінгу: "Основи раціонального харчування" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками організації раціонального харчування людини в онтогенезі та за умов різних видів діяльності, формування здорового способу життя

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • теоретичні основи які необхідні для формування власного здоров'я та здоров'я оточуючих шляхом впровадження концепції здорового харчування;
 • теоретичні та практичні основи формування світогляду крізь призму валеологічних аспектів харчування;
 • основні види і принципи харчування спортсменів під час систематичних тренувань, в період зборів та в дні змагань;
 • детальну методику та первинні вміння, щодо особливостей харчування та складання добового раціону залежно від виду спорту;
 • вміння  інтерпретувати, аналізувати отриманні данні, робити висновки та практичні рекомендації;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-тренінгу: "Методи відновлення здоров’я дітей і молоді  з використанням природно-лікувальних факторів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: формування уявлення та практичних вмінь щодо використання різноманітних природно-лікувальних факторів у період відновлення організму людини після різних патологічних станів.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • перелік основних природно-лікувальних факторів та уявлення про їх походження;
 • теоретичні уявлення  про механізми дії природно-лікувальних факторів та вплив їх на організм людини в онтогенезі;
 • методи використання природно-лікувальних факторів у період відновлення організму після різних патологічних станів;
 • знання про першу невідкладну допомогу при невірному використанні та передозуванні природно-лікувальних факторів;
 • практичні рекомендації та методичні матеріали.

 

Тема семінару-тренінгу: "Сучасні масажні технології та методики лікувальної фізичної культури" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: удосконалення знань в галузі сучасних масажних технологій та лікувальної фізичної культури.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

новітню інформацію про:

 • механізми лікувальної дії масажу та фізичних вправ;
 • основні форми і засоби масажу та ЛФК;
 • рухові режими на різних етапах реабілітаційного процесу, правила дозування та контролю фізичних навантажень;
 • методи контролю стану людини при виконанні фізичних вправ;
 • особливості ЛФК в залежності від захворювання;
 • форми та засоби ЛФК з метою реабілітації  людей різного віку;

уміння:

 • розробляти комплекси лікувальної гімнастики при різних захворюваннях для людей різного віку;
 • на практиці використовувати різні методики масажу;
 • контролювати стан людини при виконанні фізичних вправ;
 • оцінювати ефективність проведених курсів ЛФК;

методичні матеріали.

 

Тема семінару-тренінгу: "Адаптаційні можливості дітей і молоді" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: надати фахівцям з фізичної культури і спорту, педагогам теоретичні відомості про функціональні можливості і адаптаційні реакції дітей і молоді на розумові та фізичні навантаження.

По закінченню тренінгу слухачі отримують:

 • теоретичні відомості щодо проблеми функціональних резервів організму та їх вікові особливості;
 • знання про морфо-фізіологічні основи, механізми мобілізації і методи розвитку функціональних резервів організму та фізичних якостей в онтогенезі;
 • уявлення про адаптацію систем організму до розумових та фізичних навантажень, механізми оптимізації цих видів діяльності у школярів та студентів;
 • перелік та методики оцінки функціонального стану основних систем організму за умов розумових і фізичних впливів;
 • можливість діагностувати реакції серцево-судинної, центральної нервової, дихальної та ін. систем  на дозовані розумові та фізичні навантаження в лабораторії вікової фізіології спорту імені професора Т. М. Цоневої;
 • вміння інтерпретувати, аналізувати отриманні дані, робити висновки та формулювати практичні рекомендації;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-тренінгу: "Актуальні проблеми забруднення харчових продуктів" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: формування уявлення та практичних вмінь щодо вибору продовольчої продукції в супермаркетах та на ринках з найменшою забрудненістю ксенобіотиками.

По закінченню семінару-тренінгу слухачі отримають:

 • уявлення про всі можливі шляхи забруднення харчових продуктів;
 • класифікацію використовуваних пестицидів та їх порівняльну токсикологічну характеристику;
 • уявлення про забруднення продукції при неправильному її зберіганні;
 • класифікацію харчових добавок та їх порівняльну токсикологічну характеристику;
 • перелік найбільш токсичних речовин, що потрапляють у продукти харчування;
 • вміння правильного вибору продуктів з найменшим вмістом токсичних речовин.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

 

Категорія слухачів: керівні кадри та фахівці державних управлінь культури та культурної спадщини, державних управлінь охорони історико-культурних пам’яток, працівники екскурсійно-туристичних агенцій, архівів, музейних установ та історико-культурних заповідників, реставраційно-будівельних, експертних організацій та фірм, викладачі освітньо-виховних закладів, науково-дослідних установ, громадських організацій та товариств, фондів

 

Тема тренінгу: "Сучасні технології в музейній та пам’яткоохоронній справі" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про форми та різновиди застосування сучасних технологій в музейній та пам’яткоохоронній справі.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • інструменти організаційно-управлінської та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • досвід збереження історико-культурних пам’яток;
 • вміння використовувати сучасні технології в умовах стрімкого розвитку музейного туризму, мас-медійних технологій та інформатизації суспільства;
 • комплекс навчально-методичних матеріалів.

 

Тема тренінгу: "Музейна педагогіка" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про музейного педагога – фахівця, що здійснює педагогічну (освітню) діяльність в музеї.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання основ сучасної музейної педагогіки,
 • вміння розрізняти педагогічний та популяризаторський процес;
 • інструменти організації музейно-педагогічного процесу;
 • досвід створення музейно-педагогічної програми;
 • комплекс навчально-методичних матеріалів.

 

Тема тренінгу: "Система охорони культурної спадщини" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета:Формування уявлення про сферу охорони культурної спадщини та основні види правових, організаційних, соціальних та економічних відносин.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання основних сучасних вітчизняних актів у сфері охорони культурної спадщини України;
 • вміння розрізняти основні види  та категорії пам’яток культурної спадщини України;
 • досвід щодо механізмів правового захисту культурної спадщини України;
 • комплекс методичних матеріалів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

 

Категорія слухачів: вчителі історії й керівні кадри освітніх закладів базової й профільної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, викладачі історії закладів початкового рівня вищої освіти, працівники науково-дослідних установ, громадських організацій та товариств

 

Тема тренінгу: "Регіональна історія Північно-Західного Причорномор’я в системі шкільної та загальної історичної освіти" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: формування уявлення про локальну історію Північно-Західного Причорномор’я з давніх часів до XX ст.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • ґрунтовні знання з історії маловідомих окремих пам’яток та міст часів кам’яної доби, античної доби та середньовічного періоду, історії новітнього часу Одещини;
 • досвід польової роботи на окремих пам’ятках Одещини;
 • вміння використовувати знання в науково-дослідницькій та викладацькій діяльності;
 • педагогічні основи й методичні прийоми використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: набуття знань сутності й природи етнонаціональних процесів у сучасному світі й українському суспільстві; формування полікультурної компетентності, готовності до навчання учнів і студентів історії у багатокультурному середовищі.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання теоретичних засад і європейського досвіду навчання історії в умовах багатокультурного суспільства;
 • інструменти впровадження принципу полікультурності у шкільну історичну освіту;
 • вміння діагностувати рівень національної толерантності учнів та студентів, досвід ідентифікації, інституалізації етнічних конфліктів, розробки й реалізації стратегії і технології їх врегулювання;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Методологія історії у контексті сучасної історіографічної ситуації в Україні і світі" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: забезпечення фахівців належним рівнем компетентності з сучасної методології історичної науки; формування уявлення про основні тенденції розвитку історичної науки західноєвропейських країн та США на початку ХXI та сучасними дослідження вітчизняної історії в Україні.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання основних термінологічних та концептуальних систем сучасної історіографії;
 • знання сучасної історіографічної ситуації у світі й в Україні;
 • вміння оперувати основними історичними поняттями, комунікативно виправдано користуватися історичними знаннями в різних сферах і формах гуманітарного знання;
 • методичні матеріали.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

 

Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, філософи, викладачі суспільних дисциплін, працівники аналітичних центрів

 

Тема тренінгу: "Конструювання соціальної реальності" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про природу творчої особистості. Розвиток таланту особистості. Створення умов до формування соціокультурно-адаптованої особистості.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • розуміння домінант і детермінант суспільного буття;
 • досвід оцінки та аналізу інформації;
 • вміння конструювати соціальну реальність і здійснювати прогнозне соціальне проектування;
 • володіння філософськими методами та концептуальними моделями поведінки людини;
 • методичні матеріали.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 054 СОЦІОЛОГІЯ

 

Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, соціологи, референти

 

Тема тренінгу: "Соціологія творчої особистості" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета:Формування уявлення про природу творчої особистості. Розвиток таланту особистості. Створення умов до формування соціокультурно-адаптованої особистості.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • методику щодо проведення соціологічних досліджень, спрямованих на виявлення ціннісних орієнтацій творчої особистості;
 • досвід оцінки соціокультурної адаптованості особистості;
 • вміння діагностувати таланти особистості на суспільному рівні;
 • майстерність соціокультурної корекції соціальних відхилень;
 • методичні матеріали.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, службовці органів влади та управління, управління арт-бізнесом, працівники аналітичних центрів бізнес-структур, працівники методичних служб, спеціалісти соціально-психологічних служб

 

Тема тренінгу: "Менеджмент соціокультурної діяльності" (3 дні, 24 години).

Мета: Формування уявлення про природу творчої особистості. Розвиток таланту особистості. Створення умов до формування соціокультурно-адаптованої особистості.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • методику щодо проведення маркетингових досліджень, спрямованих на виявлення здібностей менеджменту та маркетингу у особистості;
 • мистецтво управління особами;
 • компетенції в конкретній організації та регулювання діяльності колективів, забезпечуючи відтворення соціального і культурного життя людей;
 • вміння регулювати та координувати діяльність людей, соціальних груп;
 • методичні матеріали.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 

Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, службовці органів влади та управління, працівники методичних служб, спеціалісти соціально-психологічних служб

 

Тема тренінгу: "Ведення випадку й оцінка потреб дитини та її сім’ї" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Підвищення професійної компетентності спеціалістів соціономічної сфери щодо впровадження інноваційних методик та технологій в соціальній роботі.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • теоретичні аспекти оцінки потреб дитини та її сім’ї;
 • практичні вміння і навички щодо застосування діагностичного інструментарію в процесі здійснення оцінки та планування послуг;
 • форми та методи соціальної роботи;
 • принципи командної роботи та відпрацювати алгоритм взаємодії міждисциплінарної команди в ході ведення випадку та прийнятті рішень в найкращих інтересах дитини;
 • методичні матеріали для роботи.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 

Категорія слухачів: вчителі математики початкової школи

 

Тема семінару-практикуму: "Методика навчання математики в 1-му класі за навчальним комплектом С. Скворцової та О. Онопрієнко" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності у формуванні в учнів умінь розв’язування сюжетних математичних задач.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння психолого-дидактичних засад, які реалізовані у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко;
 • розуміння суті методичних систем, реалізованих у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко: методичної системи формування поняття числа; методичної системи навчання розв’язування задач, методичної системи формування обчислювальних навичок; методичної системи алгебраїчної та геометричної пропедевтики;
 • знання методики формування поняття про числа в концентрі «Десяток» і «Сотня»; методики навчання суті методичної системи  формування в молодших школярів обчислювальної компетентності;
 • знання прийомів додавання, віднімання, множення та ділення в конуентрах «Десяток», «Сотня», «Тисяча», «Багатоцифрові числа»;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів усних прийомів обчислення;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів письмових прийомів обчислення;
 • досвід реалізації методики формування в молодших школярів прийомів обчислення;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму "Методична система алгебраїчної та геометричної пропедевтики в курсі математики початкової школи" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності у формуванні в учнів алгебраїчної та геометричної компетентності.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння динаміки опанування учнями алгебраїчної та геометричної компетентності;
 • знання суті методичної системи формування в молодших школярів алгебраїчної та геометричної компетентності;
 • знання  змісту алгебраїчного та геометричного матеріалу курсу математики початкової школи;
 • знання методики формування в учнів алгебраїчних та геометричних уявлень і понять;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів поняття про математичні вирази ( число і вирази зі змінною); про рівності (числові та рівняння) та нерівності (число та за змінною);
 • досвід реалізації методики формування в учнів поняття про математичні вирази ( число і вирази зі змінною); про рівності (числові та рівняння) та нерівності (число та за змінною);
 • методичні матеріали.
Тема семінару-практикуму "Методична система формування в молодших школярів обчислювальної компетентності" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності у формуванні в учнів умінь розв’язування сюжетних математичних задач.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння суті обчислювальної компетентності молодшого школяра;
 • розуміння динаміки опанування учнями обчислювальної компетентності;
 • знання суті методичної системи  формування в молодших школярів обчислювальної компетентності;
 • знання прийомів додавання, віднімання, множення та ділення в конуентрах «Десяток», «Сотня», «Тисяча», «Багатоцифрові числа»;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів усних прийомів обчислення;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів письмових прийомів обчислення;
 • досвід реалізації методики формування в молодших школярів прийомів обчислення;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму "Методика навчання математики в 2-му класі за навчальним комплектом С. Скворцової та О. Онопрієнко" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння психолого-дидактичних засад, які реалізовані у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко;
 • розуміння суті методичних систем, реалізованих у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко: методичної системи навчання розв’язування задач, методичної системи формування обчислювальних навичок; методичної системи алгебраїчної та геометричної пропедевтики;
 • знання методики формування поняття про арифметичні дії множення та ділення; методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, табличного множення та ділення в концентрі «Сотня», методики формування уміння розв’язувати прості  та складені задачі; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики;
 • вміння реалізовувати формування поняття про арифметичні дії множення та ділення; методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, табличного множення та ділення в концентрі «Сотня», методики формування уміння розв’язувати прості  та складені задачі; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики;
 • досвід реалізації методики формування поняття про арифметичні дії множення та ділення; методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, табличного множення та ділення в концентрі «Сотня», методики формування уміння розв’язувати прості  та складені задачі; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму "Методика навчання математики в 3-му класі за навчальним комплектом С. Скворцової та О. Онопрієнко" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння психолого-дидактичних засад, які реалізовані у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко;
 • розуміння суті методичних систем, реалізованих у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко: методичної системи формування поняття числа в концентрі «Тисяча»; методичної системи навчання розв’язування задач, методичної системи формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методичної системи алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методичної системи навчання величин та їх вимірювання;
 • знання методики формування поняття числа в концентрі «Тисяча»; методики навчання розв’язування задач, методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методики навчання величин та їх вимірювання;
 • вміння реалізовувати методики формування поняття числа в концентрі «Тисяча»; методики навчання розв’язування задач, методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методики навчання величин та їх вимірювання;
 • досвід реалізації методики формування поняття числа в концентрі «Тисяча»; методики навчання розв’язування задач, методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методики навчання величин та їх вимірювання;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму "Методика навчання математики в 4-му класі за навчальним комплектом С. Скворцової та О.  Онопрієнко" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння психолого-дидактичних засад, які реалізовані у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко;
 • розуміння суті методичних систем, реалізованих у навчальному комплекті С. О. Скворцової та О. В. Онопрієнко: методичної системи формування поняття числа в концентрі «Багатоцифрові числа»; методичної системи навчання розв’язування задач, методичної системи формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, множення та ділення; методичної системи алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методичної системи навчання величин та їх вимірювання;
 • знання методики формування поняття числа в концентрі «Багатоцифрові числа»; методики навчання розв’язування задач, методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методики навчання величин та їх вимірювання;
 • вміння реалізовувати методики формування поняття числа в концентрі «Багатоцифрові числа»; методики навчання розв’язування задач, методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методики навчання величин та їх вимірювання;
 • досвід реалізації методики формування поняття числа в концентрі «Багатоцифрові числа»; методики навчання розв’язування задач, методики формування обчислювальних навичок додавання та віднімання, позатабличного множення та ділення; методики алгебраїчної та геометричної пропедевтики; методики навчання величин та їх вимірювання;
 • методичні матеріали.
Тема семінару-практикуму "Методична система навчання учнів початкової школи розв’язування сюжетних математичних задач" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвиток в учителів початкової школи методичної компетентності у формуванні в учнів умінь розв’язування сюжетних математичних задач.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння динаміки опанування учнями загального вміння розв’язувати сюжетні математичні задачі та умінь розв’язувати задачі певних видів;
 • знання суті методичної системи навчання учнів початкової школи у навчанні учнів розв’язування сюжетних математичних задач;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів загального вміння розв’язувати задачі;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів умінь розв’язувати задачі певних видів: задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення, на знаходження невідомих за двома різницями, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на одночасний рух в різних напрямках;
 • досвід реалізації методики формування в молодших школярів вмінь розв’язувати сюжетні математичні задачі;
 • методичні матеріали.

 

Категорія слухачів: вчителі математики загальноосвітнього навчального закладу

 

Тема семінару-практикуму: "Методичні особливості використання ділових ігор на уроках математики у 5-9 класах" (3 дні, 24 години аудиторні)

Мета: Розвиток в учителів математики методичної компетентності щодо підготовки та проведення ділових ігор на уроках математики.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння особливостей використання ділових ігор на уроках математики у основній школі;
 • знання специфіки застосування різних ділових ігор на уроках математики;
 • вміння реалізовувати методику використання ділових ігор;
 • методичні матеріали щодо підготовки та проведення ділових ігор "Математичні змагання" та "Математичний конгрес".

 

Тема семінару-практикуму: "Методика роботи над задачами з практичним змістом в умовах профільного навчання в основній і старшій школі" (3 дні, 24 години аудиторні)

Мета: Розвиток в учителів математики методичної компетентності у формуванні в учнів умінь розв’язування  математичних задач з практичним змістом.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння динаміки опанування учнями основної та старшої школи вміння розв’язувати  математичні задачі практичним змістом;
 • знання способів розв’язування та методики навчання учнів основної та старшої школи розв’язування математичних задач з практичним змістом: "задач на басейни", задач на „сплави і суміші", задач у цілих числах, задач на роботу та задач на рух, задач на проценти та частини, задач, що розв’язуються за допомогою рівнянь і систем рівнянь;
 • вміння реалізовувати методику навчання учнів основної та старшої школи розв’язування математичних задач з практичним змістом;
 • досвід реалізації методики формування в учнів основної та старшої школи вмінь розв’язувати математичні задачі з практичним змістом;
 • методичні матеріали.

"

Тема семінару-практикуму "Методична система навчання учнів розв’язувати задачі на комбінації просторових геометричних фігур як складова підготовки до ЗНО" (3 дні, 24 години аудиторні)

Мета: Розвиток в учителів математики методичної компетентності у формуванні в учнів умінь розв’язування задач на комбінації просторових геометричних фігур.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння динаміки опанування учнями загального вміння розв’язувати задачі на комбінації просторових геометричних фігур та умінь розв’язувати задачі певних видів (комбінації многогранників з многогранниками, многогранників з тілами обертання, тіл обертання);
 • знання особливостей методичної системи навчання учнів розв’язувати задачі  на комбінації просторових геометричних фігур;
 • вміння реалізовувати методику формування в учнів загального вміння розв’язувати задачі на комбінації просторових геометричних фігур;
 • вміння реалізовувати повторення, поглиблення та систематизацію умінь учнів розв'язувати задачі на комбінації просторових геометричних фігур як складової підготовки до ЗНО;
 • методичні матеріали щодо навчальних систем (серій) задач на комбінації призми і кулі, піраміди і кулі, призми / піраміди та циліндра, призми / піраміди та конуса, конуса /циліндра та кулі;
 • комп'ютерні презентації щодо побудови рисунків у задачах на комбінації просторових геометричних фігур.

 

Тема семінару-практикуму "Тригонометрія: причини учнівських утруднень та методичні прийоми і засоби їх подолання" (3 дні, 24 години аудиторні)

Мета: Розвиток в учителів математики методичної компетентності у формуванні в учнів умінь розв’язування тригонометричних вправ.

По закінченню тренінгу слухачі набудуть:

 • розуміння причин утруднень опанування учнями тригонометричного матеріалу;
 • знання особливостей застосування методичних прийомів і засобів навчання учнів розв’язувати вправи з тригонометрії;
 • вміння реалізовувати елементи методики формування в учнів умінь розв’язувати тригонометричні вправи;
 • методичні матеріали щодо навчальних систем (серій) вправ з тригонометрії, розроблені з урахуванням типових завдань ЗНО."Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, керівні кадри освіти

 

Тема тренінгу: "Імідж сучасного вчителя" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розкрити етапи професійного розвитку і професійно значущі якості особистості педагога. Навчитися прогнозувати результати удосконалення власних професійно значущих якостей, їх вплив на покращення якості навчально-виховного процесу в цілому.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • уміння визначати етапи професійного розвитку і формування власних професійних якостей;
 • визначати результати удосконалення власних професійно значущих якостей, їх вплив на покращення якості навчально-виховного процесу в цілому; усвідомити значення власного професійного іміджу;
 • методичні матеріали.
Тема тренінгу: "Вітагенні технології з голографічними проекціями" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розкрити поняття "вітагенні методи навчання з голографічними проекціями", які підвищують інтерес слухачів до навчання та активність на заняттях що сприяє ефективності засвоєння матеріалу; виховує бажання у слухачів застосувати ці методи.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • впроваджувати вітагенні технології з голографічними проекціями;
 • визначати їхню роль в процесі професійної діяльності;
 • розвивати в слухачів курсів підвищення кваліфікації творчу уяву нестандартне мислення тощо;
 • методичні матеріали.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Категорія слухачів: педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів

 

Тема семінару-практикуму: "Комп’ютерні технології в оптимізації роботи фахівця дошкільної освіти" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Підготовка фахівців дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій в організації професійної діяльності.

По закінченню семінару-практикуму слухачі отримають:

 • знання щодо можливостей і способів використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності (оформлення документації, просвітницька робота з батьками, обмін передовим педагогічним досвідом, самоосвіта);
 • вміння створювати і використовувати електронну пошту у роботі фахівця дошкільної освіти; скап; відео конференцію; чат;
 • вміння використовувати комп’ютерне програмове забезпечення Microsoft Office (PowerPoint, Word, Publisher), Windows MovieMaker, Opera або Internet Explorer);
 • вміння розробляти власні презентації, публікації, відеоматеріали, сайти, методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму: "Дитина і комп’ютер" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Підготувати вихователів до використання комп’ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку.

По закінченню семінару-практикуму слухачі отримають:

 • знання щодо можливостей і способів використання комп’ютерних технологій у роботі з дошкільниками;
 • знання особливостей організації занять з комп’ютерної грамоти дітей старшого дошкільного віку;
 • вміння застосовувати навчально-пізнавальні програми та ігри у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу,аналізувати розроблені комп’ютерні ігрові програми для дітей дошкільного віку, самостійно розробляти комп’ютерні ігри для дошкільників;
 • досвід використання комп’ютерного програмового забезпечення (MicrosoftOffice: MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftPublisher;WindowsMovieMaker, Scratch) у роботі з дітьми;
 • власні розробки презентацій, публікацій, дитячого відео, скретч-проектів (комп’ютерних ігор), методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму: "Розвиток мислення дошкільників засобами сучасних педагогічних технологій" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: підготовка фахівців дошкільної освіти до розвитку мислення дошкільників з використанням сучасних педагогічних технологій».

По закінченню семінару-практикуму слухачі оволодіють:

 

 • знаннями щодо можливостей сучасних педагогічних технологій у розвитку мислення дітей дошкільного віку і способів їх використання (технологія розвивального навчання, проектна технологія, дослідницька технологія, комп’ютерні технології візуалізації і анімації);
 • вмінням розробляти сценарії розвивальних дидактичних ігор з пошуковими питаннями, створювати проекти і конспекти занять пізнавально-дослідницького спрямування для розвитку мислення дітей дошкільного віку;
 • вмінням організовувати мисленнєву діяльність дошкільників у ДНЗ з використанням сучасних педагогічних технологій;
 • вмінням проводити моніторинг ефективності розвитку мислення дітей дошкільного віку засобами сучасних педагогічних технологій.

 
Категорія слухачів: педагогічні, науково-педагогічні працівники, керівні кадри освіти, працівники методичних служб, спеціалісти психологічних служб

 

Тема семінару-практикуму: "Українське дошкілля: реалії і перспективи" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення слухачів з актуальними проблемами сьогодення і перспективними напрямами розвитку українського довкілля.

По закінченню семінару-практикуму слухачі отримають:

 • знання сучасних державно-нормативних документів з дошкільної освіти; обізнаність із варіативними, комплексними і парціальними програмами з грифом МОН України;  обізнаність із інноваційними методиками навчання і виховання дітей; вміння розробляти конспекти занять, планувати роботу, розробляти і впроваджувати проекти.

 

Тема тренінгу: "Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей раннього та дошкільного віку в природі" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування комплексу навчально-організаційних умінь, здійснення педагогічного контролю планування та проведення дослідницько-пошукової діяльності дошкільників в природному довкіллі.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • інструменти стимулювання активності дітей;
 • досвід створення спеціальних умов організації дослідно-експериментальної діяльності дітей;
 • вміння розробки програми проектів з організації дослідно-експериментальної діяльності дітей;
 • методи керівництва дослідно-експериментальною діяльністю дітей;
 • методичні матеріали з дослідно-експериментальної діяльності дітей в природі.

 

Тема тренінгу: "Мистецтво як засіб формування позитивної картини світу дитини" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: набуття слухачами практичного і теоретичного досвіду гармонійного розвитку дошкільника засобами мистецтва.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

  • розвиток творчих потенцій слухачів засобами образотворчого мистецтва; методик РТУ;
  • засвоєння відомостей у галузі психології дитячої творчості;
  • опанування методик на виявлення емоційних і психологічних проблем дитини;
  • набуття слухачами практичних умінь у роботі з дошкільниками з малювання, ліплення, аплікації, конструювання;
  • опанування навиків роботи з фарбами, глиною, природними матеріалами, в техніці паперової пластики, з тканиною і нитками;

 

 • зміцнення внутрішньо сімейних стосунків між дітьми і дорослими у сім'ї.

 

 

Тема семінару-тренінгу: "Англійська мова для дітей дошкільного віку: методики навчання" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлень про технології розвитку елементарної англомовної комунікативної  компетенції  у дітей дошкільного віку. Розвиток здатності ефективно впроваджувати інформаційно-комунікативні технології.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

  • знання про особливості та специфіку навчання іноземної мови дітей дошкільного віку;
  • оволодіння спеціальними методиками навчання англійської мови дітей дошкільного віку,
  • вміння орієнтуватися та визначати основні критерії відбору лексичних мінімумів;

 

 • методичні рекомендації.

 

 

Тема тренінгу: "Організація фінансово-економічної діяльності дошкільного навчального закладу" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення з сучасними підходами управління фінансово-економічною діяльністю дошкільного навчального закладу.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання з теоретико-методичних засад фінансово-економічної діяльності ДНЗ;
 • особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг;
 • вміння ефективно керувати планово-фінансовою діяльністю ДНЗ;
 • механізм нарахування та утримання із заробітної плати працівників освіти;
 • визначені функції та повноваження органів державного фінансового контрою;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Відновний підхід та медіація у діяльності педагога (психолога) з управління конфліктами в закладах освіти" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування основ конструктивної соціальної комунікації між учасниками навчально-виховного процесу в школі (учні, батьки, педагоги, адміністрація), розповсюдження практики ненасильницьких способів вирішення конфліктів.

По закінченню тренінгу слухачі:

 • отримають основні відомості щодо принципів, понять та сфер застосування відновних практик в рамках навчально-виховного процесу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, медіації та організаційного консультування,
 • отримають основні відомості щодо основних технік та методів відновного підходу: медіації, та організації з мінімізації проблемної поведінки дитини та групи дітей, зокрема, прикладного аналізу поведінки,
 • візьмуть участь у практично-орієнтованих заняттях, які засновані на використанні медіації, конфліктології, поведінкових методів модифікації поведінки дитини/групи дітей,
 • відпрацюють навички, які забезпечують поширення відновних практик у навчально-виховному процесі, превенцію девіантної, зокрема, делінквентної та суїцидальної поведінки в учнівській популяції, зменшенню конфліктності в комунікації суб’єктів навчально-виховного процесу та впровадженню сучасних методів психологічної безпеки в освітньому середовищі,
 • отримають необхідні знання щодо ініціації системи превенції конфліктів в учнівській популяції навчального закладу, зокрема, шкільної служби порозуміння,
 • отримають методичні матеріали для впровадження методів поведінкової терапії у навчально-виховному процесі.

 

Тема семінару-тренінгу: "Ефективна взаємодія із сім’єю" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлень про педагогічні технології взаємодії з сім’ями дошкільників. Розвиток здатності ефективно взаємодіяти з батьками.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання про особливості та специфіку взаємодії із сім’ями;
 • оволодіння методиками взаємодії із сім’ями дошкільників,
 • вміння орієнтуватися та визначати відповідні форми роботи з батьками,
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-практикуму: "Інклюзивна освіта в навчальних закладах" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про дітей з особливими освітніми потребами.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • вміння розрізняти  дітей з особливими освітніми потребами, виділяти особливі потреби кожної дитини в залежності від дизонтогенії, на яку вона страждає;
 • знання нормативної базі щодо організації інклюзивної освіти в Україні;
 • досвід модифікації та адаптації освітнього середовища згідно з можливостями дитини з психофізичними вадами;
 • практичне оволодіння дактильною абеткою(або шрифтом Брайля) та ознайомлення з жестовим мовленням;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Методика виховної роботи у спеціальних закладах освіти" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розкриття методологічних і теоретичних основ спеціальної дошкільної педагогіки, теоретико-методичних засад виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями у розвитку, сучасних тенденцій і проблем організації педагогічної їх допомоги.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • здійснювати ефективно навчально-виховну і корекційно-розвивальну роботу з дітьми дошкільного віку з порушеннями у розвитку;
 • враховувати індивідуальні особливості кожної дитини при організації навчально-виховної роботи з метою корекції порушень процесів розвитку і соціалізації дитини, у якої внаслідок дії різних факторів ці процеси ушкоджені;
 • організовувати адекватну взаємодію з родинами, котрі виховують дітей з особливими освітніми потребами.

 

Тема тренінгу: "Основи педагогічної майстерності" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Озброїти фахівця засобами удосконалення власної педагогічної діяльності через оволодіння навичками самопізнання і саморозвитку.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • вміння аналізувати педагогічні ситуації, спираючись на теоретичні засади професіональної педагогічної взаємодії і перетворювати їх у педагогічні задачі;
 • вміння управляти своїм психічним станом та прийомами налагодження контакту у педагогічній взаємодії;
 • вміння організувати педагогічну взаємодію на засадах гуманності, толерантності , що стало провідною ідеєю освітньої ідеології педагогіки ХХІ століття;
 • вміння усвідомлювати необхідність об’єктивного самоаналізу, самоконтролю, самовиховання, постійної праці над своєю професійною майстерністю.

 

Тема тренінгу: "Поведінковий підхід у діяльності фахівців освіти. Прикладні методи модифікації поведінки дітей з мотивним та аномальним розвитком" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про природу поведінки та способи її модифікації. Напрацювання навичок конструктивної модифікації поведінки дітей нормативного розвитку та з вадами розвитку.

По закінченню тренінгу слухачі:

 • отримають основні відомості щодо принципів, понять та сфер застосування поведінкової терапії в рамках навчально-виховного процесу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також у системах реабілітації та корекції дітей з вадами розвитку;
 • отримають основні відомості щодо основних поведінкових технік та методів з мінімізації проблемної поведінки дитини та групи дітей, зокрема, прикладного аналізу поведінки;
 • візьмуть участь у практично-орієнтованих заняттях, які засновані на використанні поведінкових методів модифікації поведінки окремої дитини та групи дітей, зокрема АВА-терапії та відпрацюють навички формування бажаної поведінки дитини, створення умов для її мотивації, вміння використовувати позитивне та негативне підкріплення тощо;
 • отримають методичні матеріали для впровадження методів поведінкової терапії у навчально-виховному процесі.

 

Тема семінару: "Розвиток художньої творчості дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування готовності педагогів дошкільних закладів до педагогічної імпровізації пізнавальної та творчої діяльності дітей дошкільного віку. Розвиток професійної мотивації при навчанні дітей створенню художнього образу на заняттях образотворчою діяльністю.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання методики організації (разом з батьками) розвиваючого середовища;
 • стимуляція дитячої художньої творчості;
 • вміння використовувати принцип інтеграції з включенням інноваційних  методів і прийомів;
 • засвоєння основних ідей педагогічного досвіду;
 • взаємодія педагога з батьками дітей;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару-тренінгу: "Сімейне консультування" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлень про сімейного консультування. Розвиток здатності ефективно консультувати сім’ї дошкільників.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • знання про особливості та специфіку сімейного консультування;
 • оволодіння техніками та методиками сімейного консультування;
 • вміння орієнтуватися та визначати відповідні методи консультування сімей дошкільників;
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Соціалізація дитини: допомога та супровід" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Обізнаність вихователів з поняттям "соціалізація дитини", показати актуальність даного питання в системі сучасної дошкільної освіти.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

  • здатність аналізувати помилки успішного і неуспішного досвіду роботи з дітьми;
  • уміння обирати оптимальні форми, методи й прийоми роботи з соціалізації дошкільника;
  • розроблені плани професійного самовдосконалення вихователя за орієнтовною схемою;
  • діагностувальні методики щодо визначення рівня соціалізації дитини;

 

 • методичні матеріали.

 

 

Назва програми: "Театральна діяльність у ДНЗ" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлень про позитивний  вплив театральної діяльності на якість життєтворчих процесів у ДНЗ.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • розуміння про впровадження театрального мистецтва  у процес виховання гармонійної особистості дітей дошкільного віку;
 • опановування педагогом досвіду інтеграції з дітьми-вихованцями на творчих засадах;
 • закріплення досвіду виховної роботи у символічно-образній формі, що представлено у театральному мистецтві;
 • підвищення рівня загальної та педагогічної культури вихователів ДНЗ;
 • методичні матеріали.ІНШІ  

 

Категорія слухачів: педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники

 

Тема тренінгу: "Комп’ютерні моделі у викладанні точних і гуманітарних наук" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Ознайомлення слухачів з роллю моделювання у навчальному процесі та у наукових дослідженнях.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • уявлення про підходи до створення моделей в навчальному процесі при викладанні точних та гуманітарних дисциплін;
 • приклади створення моделей в науці та методиці викладання;
 • навички використання моделей в науці при викладанні шкільних дисциплін фізико-математичного та гуманітарного циклу.

 

Категорія слухачів: педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники, працівники методичних служб

 

Тема тренінгу "Сучасні інформаційні технології: тренінг з використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі"

(3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: підвищення інформатичної компетентності вчителів (викладачів), зокрема, формування знань сучасних досягнень психолого-педагогічних досліджень щодо ефективності застосування інформаційних технологій з використанням мультимедійних засобів навчання (МЗН)у навчально-виховному процесі освітніх закладів.

Очікувані результати:

Під час практичних занять вчителі (викладачі) дізнаються щодо можливостей різних програмних забезпечень для власного створення інформаційних продуктів навчального призначення (зокрема, навчальних презентацій), вимог психогігієнічного характеру щодо цих продуктів, а саме: санітарно-гігієнічних норм і правил роботи з комп'ютерною технікою, які стосуються, часу трансляції, кольору, що використовується, об’єму навчальної інформації тощо.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • досвід користування сучасними МЗН (інтерактивною дошкою, проектором тощо);
 • вміння ергономічного використання сучасних МЗН;
 • досвід створення інформаційних продуктів навчального призначення (зокрема, навчальних презентацій);
 • методи регуляції пізнавальною активністю тих, хто навчається, завдяки урахування психогігієнічних вимог щодо інформаційних продуктів навчального призначення,
 • методичні матеріали.

 

Категорія слухачів: вчителі-предметники середньої та старшої школи; класні керівники; завучі з виховної роботи

 

Тема тренінгу "Соціальна інформатика" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування соціально-інформатичних компетентностей.

По закінченню тренінгу слухачі отримають знання з:

 • організації віртуальних майданчиків для роботи з групою користувачів;
 • розробки та адміністрування мережевих ресурсів за допомогою хмарних технологій;
 • використання програм для візуалізації навчального матеріалу;
 • безпеки роботи з дітьми в межах віртуального простору;
 • реалізація моделі колаборативного навчання та "перевернутих класів" із застосуванням сучасних Інтернет-технологій.

 

Категорія слухачів: викладачі економіки загальноосвітніх навчальних закладів

 

Тема тренінгу "Інформаційна економіка" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про сучасну інформаційну економіку та теорію інтелектуального виробництва.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • інструменти економічної оцінки інформаційної продукції та людського капіталу;
 • досвід захисту об`єктів інтелектуальної власності;
 • вміння проаналізувати інформаційну безпеку в підприємницькій діяльності;
 • методи отримання прибутку в нематеріальному (інтелектуальному) виробництві;
 • методичні матеріали.

 

Тема семінару: "Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Розвинення економічної культури викладачів.

По закінченню семінару слухачі отримають:

 • цілісну інформацію про довгострокову динаміку основних макроекономічних показників України і перспективні тенденції розвитку;
 • здатність адекватно оцінювати ефективність економічної політики держави;
 • вміння обізнано приймати господарчі та політичні рішення;
 • статистичні та аналітичні матеріали по основним проблемам семінару.

 

Тема семінару: "Сучасна методика навчання економіки в загальноосвітній школі" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Науково-теоретична та методична підготовка вчителів до викладання  шкільного курсу економіки.

По закінченню семінару слухачі отримають:

 • знання науково-теоретичного змісту шкільного курсу економіки;
 • вміння використовувати новітні педагогічні технології у викладанні економіки в ЗОШ;
 • навик розробки ефективних планів-конспектів уроків економіки;
 • методичні матеріали.

 

Категорія слухачів: педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники і управлінські кадри у галузі освіти, працівники методичних відділів

 

Тема тренінгу: "Тайм-менеджмент" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уміння керування часом і собою. Розвиток здатності ефективного використання часу для підвищення продуктивності праці та якості свого життя.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • вміння нормувати і аналізувати витрати робочого часу,
 • інструменти планування особистої праці,
 • досвід використання наукової організації праці (створення сприятливих умов та режиму праці),
 • вміння самоудосконалювати особисті  знання, навички, працю,
 • навички планування ділової кар’єри,
 • методичні матеріали.

 

Тема тренінгу: "Управління трудовим колективом" (3 дні, 24 години аудиторні).

Мета: Формування уявлення про природу соціально-економічних процесів, що протікають в колективі у процесі його формування та розвитку. Розвиток здатності впливу на перетворення колективу в ефективну команду.

По закінченню тренінгу слухачі отримають:

 • інструменти формування зрілого, ефективно працюючого колективу,
 • досвід корегування соціально-психологічних відносин в колективі,
 • вміння контролювати та аналізувати поведінку робітників,
 • методи проведення ефективної атестації,
 • методичні матеріали.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського