Hyd-graf

55 років тому в стінах Одеського державного педагогічного інституту  

імені К. Д. Ушинського був відкритий перший в Україні художньо-графічний факультет.  

Розпочалася підготовка вчителів малювання, креслення та трудового навчання, спрямована на вирішення завдань художньо-естетичного, трудового виховання школярів. 

У серпні 1965 р. на конкурсній основі було прийнято 50 студентів на перший курс денної форми навчання, а наступного року - стільки ж на заочне відділення. 

З утворенням факультету першим деканом і завідувачем кафедри малюнка був Валерій Арутюнович Гегомян - відомий художник-живописець, досвідчений педагог. 

Педагогічний колектив факультету (В.Гегомян, В.Корж, В.Калімов, Л.Любарська, В.Філіпенко, Р.Яхенко) розпочав науково-методичну роботу, організував процес підготовки майбутніх учителів. Таким чином, було започатковано вищу художньо-педагогічну освіту в Україні. 

До викладацької діяльності залучалися високопрофесійні митці, зокрема Народний художник України П. Злочевський, голова правління Одеського відділення Спілки художників України А. Русін, а згодом - М. Павлюк. Були запрошені до викладацької діяльності випускники Київського художнього інституту та Ленінградської Академії мистецтв. 

За час існування на факультеті підготовлено понад 3500 учителів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, креслення та художньої праці. 

Студенти факультету беруть участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставках студентської творчості, здобувають знання та оволодівають додатковими спеціалізаціями, професійно готують себе до майбутньої життєвої діяльності, тобто отримують високий рівень здатності бути конкурентно-спроможним в сучасному мистецько-освітньому просторі. 

Більшість з випускників факультету змогли реалізувати свій творчій та науковий потенціал, ставши видатними митцями образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, членами Національної спілки художників України та заслуженими художниками України, кандидатами та докторами наук. 

Викладацькій колектив факультету більш ніж на половину складається з його випускників, багато з них працюють педагогами у закладах вищої освіти та коледжах художнього спрямування. 

Освітній процес на художньо-графічному факультеті забезпечують високо досвідчені викладачі, серед яких 4 професори, 9 кандидатів наук, заслужені художники України, 15 членів Національної спілки художників України, які плідно працюють на кафедрах образотворчого мистецтва, теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки, технологічної і професійної освіти. 

За авторськими програмами та підручниками з образотворчого мистецтва, укладеними викладачами факультету, навчаються школяри й працюють учителі загальноосвітніх шкіл України. 

Структура факультету 

Декан художньо-графічного факультету - доцент ПЕТУХОВАТетяна Анатоліївна 

Заступник декана  - ВЕЛИЧКО Дмитро Олександрович 

 

Кафедри 

Кафедра образотворчого мистецтва 

Проф. Тарасенко Ольга Андріївна 

Кафедра теорії і методики декоративно-пркладного мистецтва та графіки 

Доц. Ткачук Олег Володимирович 

Кафедра технологічної і професійної освіти 

Проф. Усов Валентин Валентинович 

  

Художньо-графічний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:  

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" (бакалавр) на денній та заочній формах навчання;  

"Середня освіта (Образотворче мистецтво)" на денній, вечірній та заочній формах навчання;  

"Середня освіта (Трудове навчання та технології)" на денній та заочній формах; 

"Професійна освіта" на денній та заочній формах. 

 

Навчальними планами студенту пропонується вивчення всього базового комплексу предметів гуманітарного та соціально-економічного циклу вищої освіти. 

Також за час навчання студент оволодіває знаннями з педагогіки, психології та методики викладання дисциплін художнього спрямування. 

Проте особлива увага приділяється вивченню основних дисциплін – теорії та практиці малюнку, теорії та практиці живопису, теорії та практиці композиції, історії мистецтв. 

За бажанням студент може пройти фахові спецкурси з “філософії мистецтв”, “культурології”, “естетики художньої образності”, “музейної справи”, “акрилового живопису”, “монументального живопису”, “іконопису”, “друкарського мистецтва”(естамп, акватинта, гравюра...) тощо. 

Перелік спецкурсів постійно оновлюється відповідно до потреб та бажань здобувачів. 

Конкурс для всіх абітурієнтів проходить на загальних умовах, проте вже після зарахування на факультет студентам пропонується обрати додаткову спеціалізацію за власним бажанням: "Художні промисли", "Художня обробка металу", "Художнє редагоування освітніх видань", "Візуальне мистецтво", "Інформатика", "Комп`ютерна графіка", "Дизайн одягу". 

Випускники художньо-графічного факультету можуть працювати на посадах учителів образотворчого та декоративно прикладного мистецтва, етики та естетики у закладах загальної середньої освіти, коледжах художнього спрямування, вести гуртки, працювати в дитячих художніх школах та школах мистецтв, а після закінчення магістратури працювати на посадах викладачів у ЗВО. 

При бажанні продовжити освіту випускникам факультету пропонується закінчити аспірантуру в Університеті Ушинського для одержання освітньо-наукового ступеня "доктор філософії". 

Окрім того, базова та спеціалізована підготовка студентів, підкріплена дипломом державного зразка, дає їм можливість реалізувати свій творчий потенціал у галузі реклами, маркетингу, графічного дизайну, художнього оформлення поліграфічних видань, оформлення WEB сайтів, комп’ютерної дво- та тривимірної графіки, дизайну одягу, меблів, інтер’єру, ландшафтного дизайну. 

Педагогічний напрям освіти не виключає, а навпаки спонукає здобувачів та випускників факультету до особистої і колективної творчої діяльності в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

За ініціативою викладачів та студентів факультету постійно організовуються творчі художні виставки на факультетському, міському, обласному, регіональному та міжнародному рівнях. 

Доброю традицією стала організація спільних виставок педагогів та студентів, де можна прослідкувати спадкоємність високих традицій класичного та сучасного мистецтва, що культивуються на художньо-графічному факультеті. 

Особливо талановитим та активним студентам надається можливість проведення персональних виставок. 

Художньо-графічний факультет розміщується в стінах старовинної дворянської садиби в тихому центрі міста на розі вулиць Старопортофранківської та Пастера. З перших же кроків по його коридорах, оздоблених роботами студентів та викладачів, відчувається вишукана атмосфера творчості та мистецтва. 

Окрім власної бібліотеки, спеціалізованих аудиторій та майстерень для теоретичних та практичних занять, у ньому є великий внутрішній двір для занять на пленері (живопис на відкритому повітрі при сонячному освітленні), що якнайкраще відповідає саме Одеській традиції живопису. 

На факультеті запроваджене та ефективно працює студентське самоврядування. Усі питання, що пов’язанні з навчанням, побутовими потребами та дозвіллям студентів, а це – поселення в гуртожиток, надання стипендій, переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, проведення творчих виставок та конкурсів, нагородження найактивніших здобувачів, - вирішуються за безпосередньої участі студентського акиву. 

 За довідками звертатися за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4. Тел. деканату: (048)-731-76-45; 731-73-51. 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського