ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 10.02.15 – загальне мовознавство

І. Формула спеціальності:

 1. загальнотеоретичні проблеми мови і мовознавства;
 2. лінгвістичні методи, напрями і школи;
 3. дослідження проблем внутрішньої структури мов світу;
 4. дослідження загальних закономірностей функціонування та історичного розвитку мов;
 5. дослідження відношень мови і свідомості;
 6. дослідження відношень мови і суспільства;
 7. дослідження різних аспектів мовної діяльності;
 8. зв'язок мовознавства з іншими науками.

 

ІІ. Напрями досліджень:

 1. Мова людини, її природа і функції.
 2. Теорії виникнення мови.
 3. Мова як знакова система.
 4. Психолінгвістичні аспекти дослідження мови.
 5. Проблеми зв’язку мови, мислення і свідомості.
 6. Проблеми зв'язку мови і суспільства.
 7. Соціолінгвістичні аспекти дослідження мови.
 8. Принципи класифікації мов світу.
 9. Дослідження загальнотеоретичних проблем внутрішньої структури мови та її окремих рівнів.
 10. Структура і система мови.
 11. Літературні мови, особливості їх розвитку та функціонування.
 12. Стилі мови.
 13. Історія письма.
 14. Діалектологія і лінгвогеографія.
 15. Мовні контакти.
 16. Проблеми історичного розвитку мов світу.
 17. Мовознавство, його розділи і галузі.
 18. Зв'язок мовознавства з іншими науками.
 19. Лінгвістичні методи.
 20. Історія лінгвістичних учень.

 

ІІІ. Галузі, за якими надаються наукові ступені:

 1. філологічні науки. 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського