І. Формула спеціальності.

Вивчення джерел і рушійних сил та психологічних механізмів і закономірностей становлення і розвитку особистості в онтогенезі.

II. Напрями досліджень.

 1. Розумовий розвиток особистості в процесі навчання.
 2. Психологічні проблеми навчання, психологія учіння, учбова діяльність.
 3. Закономірності засвоєння знань, умінь та навичок.
 4. Розвиток мотивів учбової діяльності учнів різного віку.
 5. Моральний розвиток особистості у виховному процесі.
 6. Розвиток самоактивності учнів у процесі оволодіння суспільними цінностями.
 7. Розвиток самосвідомості у педагогічному процесі.
 8. Психологічні закономірності і механізми навчально-виховного процесу в різних освітніх системах (дитсадок, загальноосвітня школа, ліцеї, гімназії, вузи).
 9. Психологічні проблеми міжособистісних взаємин у педагогічному
  процесі.
 10. Оволодіння ціннісними орієнтаціями, становлення особистості як
  саморегулюючої системи.
 11. Психологічні основи становлення й розвитку національної
  самосвідомості.
 12. Вікові закономірності та особливості особистості.
 13. Психологічні основи статевої диференціації особистості у виховному
  процесі.
 14. Психологічні проблеми сімейного виховання.
 15. Психологічні проблеми педагогічної діяльності.
 16. Психологія особистості вчителя (педагога).

III. Галузі наук, за якими присуджуються наукові ступені:

- психологічні науки.

 

І. Формула спеціальності Загальна психологія є теоретичним та практичним фундаментом психологічної науки, що включає систему психологічних знань, вивчення найзагальніших законів та закономірностей психічних явищ, з'ясовує методологічні основи її в цілому, досліджує й відповідно тлумачить психологічні феномени. Історія психології показує історичне становлення психологічних знань, відшукуючи зв'язки та опосередковування між культурою та пізнанням, етно- та психогенезом, реконструюючи й визначаючи часові й соціо-культурні форми психічного відображення.

II. Напрями досліджень

 1. Предмет психології та природа психічного.
 2. Методологія: загальні принципи, категорії, поняття, закони і закономірності в системі психологічних знань; винайдення, застосування та оцінка методів психологічного дослідження.
 3. Зв'язок загальної психології з галузями психологічної науки, зокрема - на грунті понять: процеси, стани, властивості; психологія та її міждисциплінарні зв'язки.
 4. Теоретична психологія та психологічна практика: експеримент -діагностика - консультування - корекція - психологічна допомога особистості та соціуму.
 5. Особистість: норма - аномалії - патологія.
 6. Структура особистості та її функціональні характеристики.
 7. Спрямованість особистості, мотиваційна сфера.
 8. Самосвідомість особистості, її рефлексивні властивості, самооцінка і образ "Я".
 9. Індивідуально-психологічні характеристики особистості (темперамент, характер, здібності тощо).
 10. Інтелект, його пізнавальна, перетворююча та регулятивна функція.
 11. Життєвий шлях особистості.
 12. Життєве вираження психічного: поведінка - діяльність - творчість.
 13. Пізнавальні психічні процеси.
 14. Особистісне, народне, вселюдське; індивідуальні, соціальні, політичні та історичні феномени психіки людини в сучасному світі.
 15. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження; логіка історико-психологічного руху та індивідуальна творчість психолога-вченого.
 16. Всесвітня історія психології: проблеми рушійних сил розвитку та періодизації; визначні персонали.
 17. Історія психології України в зв'язку з всесвітньою історією психології.
 18. Історія психології та історична психологія.
 19. Культурологічний принцип у системі та історії психології.
 20. Кросс-культурні дослідження особистості та міжособисті енних комунікацій.

НІ Галузі наук, за якими присуджуються наукові ступені:

- психологічні науки.

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» та 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

 

Голова ради:

Велитченко Леонід Кирилович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.07;

Заступники голови:

Чебикін Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, ректор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.07;

Максименко Юрій Борисович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ ««Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Вчений секретар:

Бабчук Олена Григоріївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Члени ради:

Бужіна Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.07;

Дегтяренко Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Журавльова Лариса Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 19.00.01.

Казанжи Марія Йосипівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Курлянд Зинаїда Наумівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.07;

Массанов Анатолій Вікторович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 19.00.07;

Плохіх Віктор Володимирович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Саннікова Ольга Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Сергеєва Алла Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Симоненко Світлана Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 19.00.01.

Снігур Людмила Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, Військова академія Міністерства оборони України, спеціальність 19.00.01.

Томчук Михайло Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічний працівників, спеціальність 19.00.07;

Фурман Анатолій Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 19.00.07;

Яблонська Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 19.00.07;

Ямницький Вадим Маркович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 19.00.07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар Бабчук О.Г.

телефон 067-707-8-477


Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство та 10.02.16 - перекладознавство.

 

© 2017 Університет Ушинського