Акредитація ОПП «Публічне управління та адміністрування»

Відповідно до Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2021 року № 2273–Е, призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне управління та адміністрування» (ІД ОПП у ЄДЕБО 34080) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа № 2227/АС-21) у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського».

Склад експертної групи:

1. ДЕМІХОВ Олексій Ігорович, кандидат наук з державного управління (Сумський державний університет) – керівник експертної групи;

2. ГОРБЛЮК Сергій Анатолійович, кандидат наук з державного управління (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

3. МАСЛОВА Яна Романівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, здобувач вищої освіти).

З 24 по 26 січня включно, експертна група буде проводити дистанційну акредитацію ОПП «Публічне управління та адміністрування» (ІД ОПП у ЄДЕБО 34080) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на соціально-гуманітарному факультеті (кафедра освітнього менеджменту та публічного управління, гарант програми – доктор політичних наук, професор Долженков Олег Олександрович).

Запрошуємо усіх охочих учасників освітнього процесу приєднатися до відкритої зустрічі з експертною групою, яка відбудеться 25 січня 2022 року з 14.00 до 15.00 на платформі ZOOM.

Підключитися до відкритої зустрічі можна у конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/9170970227?pwd=YUhvYlIzbVlPSDBvMVBBOTF4T0sydz09

Ідентифікатор конференції: 917 097 0227

Код доступу: 349471

Програма дистанційного акредитаційного візиту додається

Звіт про самооцінювання ОПП «Публічне управління та адміністрування» додається.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського