Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературна творчість Григорія Сковороди й сучасність (до 300-річчя від дня народження)»

7 – 8 листопада кафедра української та зарубіжної літератур проводить Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію, присвячену 300-річчю з дня народження українського письменника, філософа, педагога Григорія Савича Сковороди. Всіх охочих запрошуємо на цей науковий захід.

Посилання-запрошення:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdiOWMwNDEtNTk5My00N2UyLWE4MmQtMTA0M2FkYzFiYzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd0dd34a-261d-4532-b2c8-6502f16a18dc%22%2c%22Oid%22%3a%22b28b6ffc-bd15-44ff-bf8e-7346ab30b6e3%22%7d

З повагою Оргкомітет.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського