Міжнародна конференція «Підготовка майбутніх учителів початкової школи: сучасні виклики»

В межах ІІІ міжнародного конгресу на факультеті початкового навчання була проведена Міжнародна конференція «Підготовка майбутніх учителів початкової школи: сучасні виклики».

У конференції взяли участь понад 70 українських фахівців не тільки з нашого університету – а й з таких навчальних закладів як: Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської ради, Київський професійно-педагогічний  коледж, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Криворізький державний педагогічний університет, Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Рівненський державний гуманітарний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Херсонський державний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Kujawska Szkoła Wyższawe Włocławku (Polska).

Потреби в удосконаленні змісту підготовки майбутнього вчителя початкової школи пов’язані з різними аспектами модернізації початкової школи: переходом до реалізації нового Державного стандарту початкової освіти, підтримкою  гуманізації освіти, ідей дитиноцентризму у навчанні, запровадження принципів компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів у навчанні молодших школярів, впровадженням інформаційних технологій у навчальний процес початкової школи. Тому теми доповідей  досить актуальні. Було обговорено такі проблеми початкової освіти як: «Сутність проблеми формування професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів», «Підготовка майбутніх учителів початкової освіти  в європейско-законодавчому контексті», «Основні віхи дослідження рефлексії в педагогічній науці», «Щодо моделі розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи», «A modern state and level of the intellectual development of students of primary education faculty», «Використання ігрових методик як засобу розвитку мовленнєвої компетенції майбутніх вчителів», «Мотиваційний аспект формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», «Підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування української школи», «Роль педагогічних практик у становленні професійності майбутніх учителів початкових класів», «Сучасні тенденції музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи», «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування екологічно доцільної поведінки учнів», «Готовність учителів до впровадження інтерактивного навчання молодших школярів», «Методологічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у галузі мистецької освіти молодших школярів», «Підготовка майбутніх учителів  початкової школи до впровадження технології особистісно–орієнтованого  навчання молодших школярів», «Риторична підготовка як невід’ємна складова професійної майстерності майбутнього вчителя початкових класів».

 Підводячи підсумки конференції, учасники відзначили продуктивність таких зібрань, адже вдалося обмінятися досвідом, верифікувати ключові проблеми, відчути стратегію наукового пошуку, що визначатимуть майбутні дослідження в обширній темі сучасних викликів до підготовки майбутніх учителів. 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського