Список рекомендованих на бюджет (на основі ПЗСО)

Назва спеціальності Денна форма навчання 
012 Дошкільна освіта pdf
013 Початкова освіта pdf
014 Середня освіта (Українська мова та література) pdf
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) pdf
014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) pdf
014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) pdf
014 Середня освіта (Історія) pdf
014 Середня освіта (Математика) pdf
014 Середня освіта (Фізика) pdf
014 Середня овіта (Інформатика) pdf
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) pdf
014 Середня освіта (Фізична культура) pdf
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) pdf
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) pdf
016 Спеціальна освіта (Логопедія) pdf
017 Фізична культура і спорт pdf
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація pdf
024 Хореографія pdf
025 Музичне мистецтво pdf
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) pdf
035.065 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно)) pdf
053 Психологія pdf
222 Медицина pdf

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!!!

Відповідно до протоколу від 23 липня 2021 року № 2 засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у 2021 році було визначено планові показники обсягу державного замовлення на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на фіксовані конкурсні пропозиції для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання для Університету Ушинського  за спеціальностями в такий спосіб:

№ з/п

Спеціальність

Денна форма

Заочна форма

1.

025 Музичне мистецтво

3

0

2.

017 Фізична культура і спорт

3

0

3.

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

2

0

4.

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

3

0

5.

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

1

0

6.

013 Початкова освіта

15

14

7.

012 Дошкільна освіта

15

13

 

 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!!!

 

         Відповідно до протоколу від 23 липня 2021 року № 2 засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у 2021 році було визначено планові показники обсягу державного замовлення на основі освітнього ступеня бакалавра на фіксовані конкурсні пропозиції для здобуття освітнього ступеня магістра денної та заочної форм навчання для Університету Ушинського  за спеціальностями в такий спосіб:

№ з/п

Спеціальність

Денна форма

Заочна форма

1.

073 Менеджмент

2

1

2.

053 Психологія

2

0

3.

035 Філологія. Германські мови та переклад включно (перша – англійська)

2

0

4.

033 Філософія

1

0

5.

025 Музичне мистецтво

3

0

6.

024 Хореографія

2

0

7.

017 Фізична культура і спорт

7

4

8.

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

15

2

9.

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

7

0

10.

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

10

0

11.

014 Середня освіта (Фізична культура)

20

0

12.

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

6

0

13.

014 Середня освіта (Інформатика)

5

0

14.

014 Середня освіта (Фізика)

5

0

15.

014 Середня освіта (Математика)

8

0

16.

014 Середня освіта (Історія)

10

0

17.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

20

3

18.

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

7

2

19.

013 Початкова освіта

20

10

20.

012 Дошкільна освіта

21

12

Результати фахового іспиту на магістратуру (26.07.2021)

Назва спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
014 Середня освіта (Українська мова і література) pdf pdf
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) pdf
014 Середня освіта (Історія) pdf
014 Середня освіта (Математика) pdf
014 Середня освіта (Фізика) pdf
014 Середня освіта (Інформатика) pdf
014 Середня освіта (Фізична культура) pdf
024 Хореографія pdf
025 Музичне мистецтво pdf

Результати фахового іспиту на магістратуру (24.07.2021)

Назва спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
012 Дошкільна освіта pdf pdf
013 Початкова освіта pdf pdf
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) pdf
014 Середня освіта (Хореографія) pdf
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) pdf
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) pdf
033 Філософія pdf

Результати творчого конкурсу за спеціальністю 025 Музичне мистецтво (16.07.2021)

Бойчев Іван  Іванович 180
Ряков Анатолій   110
Юхнова Єва Юріївна 130

Результати творчого конкурсу за спеціальністю 024 Хореографія (16.07.2021)

Семашко Вячеслав  Євгеній 160
Валегжаніна  Ганна Сергіївна 140
Ткачук Ангеліна Олександрівна 150
Фурман  Єлизавета Вячеславівна 158
Чеботарь  Діана Олександрівна 135
Мунтян В`ячеслав  Олександрович 158
Бідюк Андрій Сергійович 160
Мороз Максим Владиславович 128

Результати творчого конкурсу за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація (16.07.2021)

Толокнова Марина Анатоліївна 187
Каменць Мадлен Владиславівна 165
Михайліченко Катерина Андріївна 188
Самеляк Єлизавета Іванівна 175
Чебан Аліна Сергіївна 170
Кравець Ксенія Олегівна 189
Садченко Анастасія Євгеніївна 190
Талаварі Валерія Дмитриївна 189

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського