Захист дисертації доктора філософії Чжу Цянь

chjВ Університеті Ушинського 05.02.2021 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертаційної роботи громадянки КНР Чжу Цянь «Формування готовності майбутнього вчителя музики до навчання школярів сольного співу», представленої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Захист був здійснено за участю здобувачки за допомогою відеозв’язку.

Захист дисертації доктора філософії Лай Юеге

layВ Університеті Ушинського 05.02.2021 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертаційної роботи громадянки КНР Лай Юеге «Образ і символ квітки в мистецтві Китаю та Європи», представленої на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Галузь знань 02 «Культура і мистецтво». З цієї спеціальності дисертація ступені доктора філософії захищалася вперше на Україні. Для захисту цієї дисертації було створено спеціалізовану вчену раду ДФ 41.053.010 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії від 9.11.2020 № 1392.

Вперше! На факультеті музичної та хореографічної освіти за допомогою відеозв’язку захистила дисертацію випускниця аспірантури Університету Ушинського, громадянка Китаю Ван Лу

lВ Університеті Ушинського 29.01.2021 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації «Підготовка майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування художньо-естетичного світосприйняття особистості засобами фортепіанної музики» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво). Дисертацію захистила випускниця аспірантури Університету Ушинського, громадянка Китаю Ван Лу. Захист вперше був здійснено за участю здобувачки за допомогою відеозв’язку.

Прилюдний захист дисертації Москви Олени Миколаївни «Формування технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки»

mВ Університеті Ушинського 29.01.2021 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації Москви Олени Миколаївни «Формування технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Нарада з питань підвищення якості освіти здобувачів ступеня доктора філософії

1

На факультеті музичної та хореографічної освіти Університету Ушинського 13 січня відбулася нарада з питань якості підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за напрямом 01 Освіта/Педагогіка спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво). У нараді взяли участь: гарант ОНП, доктор педагогічних наук, професор О.Є. Реброва; внутрішні стейкхолдери – декан факультету музичної та хореографічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Н.К. Білова; завідувачка кафедри теорії музики та вокалу, кандидат педагогічних наук, доцент Н.Г. Кьон; завідувачка кафедри музично-інструментальної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент М.Г. Демидова, а також наукові керівники здобувачів. Гарант ОНП професор О.Є. Реброва після участі у дводенному онлайн тренінгу з тренерами НАЗЯВО розповіла про актуальні проблеми підготовки аспірантів у контексті підвищення якості їхньої освіти. Під час обговорення було проаналізовано стан підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у новому онлайн форматі, визначено аспекти проведення їхньої педагогічної практики.

Відбулася нарада групи забезпечення ОНП Середня освіта. Музичне мистецтво для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

IMG_20210105_143619На кафедрі музичного мистецтва і хореографії 05.01.2021 року відбулася робоча зустріч гаранта ОНП Середня освіта (Музичне мистецтво) професора О.Є. Ребрової з новими членами групи забезпечення.

Вітаємо нашу талановиту аспірантку ЧЕНЬ ХАНЬ

124 грудня завершився 7-й конкурс «Я співаю китайські пісні» (Інтернет-конкурс 2020 року) Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Але нещодавно були опрелюднені результати в он-лайн трансляції. Переможця визначали серед виконавців та серед викладачів, які навчили співати учнів китайські пісні. Чень Хань готується до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності Середня освіта. Музичне мистецтва. Разом з тим активно опрацьовує свою авторську методику навчання народної китайської пісні. Вона посіла 1 місце у номінації «Кращій учитель», підготувала лауреатку 1 ступеня Жукову Андріану в складних умовах дистанційного навчання. Це кращій доказ вдалого поєднання наукової та викладацької діяльності аспірантки.

Лекція професора Ольги Володимирівни Лобової для аспірантів спеціальності Середня освіта Музичне мистецтво

116 грудня 2020 року у межах академічної мобільності відбулася лекція професора Сумського державного педагогічного університету імені А.С.  Макаренка, доктора педагогічних наук, Ольги Володимирівни Лобової для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

 

© 2017 Університет Ушинського