Методологічний семінар «Університетська освіта в Польщі і на Україні у гуманітарно-соціальному вимірі»

1Університеті Ушинського 17.03.2021 р. було проведено методологічний семінар «Університетська освіта в Польщі і на Україні у гуманітарно-соціальному вимірі», в якому взяли участь науково-педагогічні працівники України і Польщі та аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта. Методологічний семінар проходив он-лайн. Якісний переклад з польської мови професорами Л.О. Касьяненко і Г.Ю. Ніколаї уможливив продуктивність роботи учасників семінару. Мірослав Грусєвіч, доктор хабілітований, проф. кафедри педагогіки культури відділу педагогіки і психології Університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні, редактор загальнопольського часопису «Виховання музичне» розповів про особливості університетської освіти в Польщі на сучасному етапі. Доктор педагогічних наук професор Т.І. Койчева розповіла про новації університетської освіти на Україні в контексті Болонських угод». Обмін думками з питань перспективи подальшого розвитку європейської університетської освіти викликали зацікавлення в аспірантів та викладачів.

 

© 2017 Університет Ушинського