ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ з теми «Якість наукових публікацій як чинник успішності сучасного науковця»

123 березня 2021 року на кафедрі педагогіки відбулась онлайн-консультація координатора разових спеціалізованих рад Університету Ушинського, професора Княжевої Ірини Анатоліївни, яка ознайомила із сучасними вимогами, параметрами й інструментами, що сприяють підвищенню якості та легітимності наукових публікацій відповідно до сучасних вимог МОН України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. У заході взяли участь викладачі, гаранти, досвідчені та молоді наукові керівники й аспіранти ОНП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 015 Професійна освіта, 012 Дошкільна освіта Університету Ушинського та представники академічної спільноти інших ЗВО України. Науковці обговорили вимоги до наукових публікацій у міжнародних журналах та у виданнях, внесених до наукометричних баз. За результатами дискусії було ухвалено рішення щодо посилення контролю якості наукових публікацій у контексті сучасних вимог та про необхідність обговорення в межах круглого столу проєкту «Порядку присудження наукових ступенів».

 

© 2017 Університет Ушинського