ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНП 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

323.04-24.04 2021 р. на кафедрі музичного мистецтва і хореографії було проведено обговорення результатів он-лайн опитування усіх зацікавлених сторін з приводу підвищення якості навчання на ОНП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Попередньо на сайті кафедри було проведено он-лайн опитування проекту ОНП, якій практично не змінився у порівнянні з попередньою редакцією. Така старатегія надала можливості повною мірою отримати інформацію саме з боку усіх зацікавлених сторін: здобувачі, роботодавці, стейкґолдери, академічна спільнота. Отримані данні було ретельно проаналізовано та подано їх статистичну обробку, з якою можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2QleTRb.

Після отриманих результатів гарант ОНП, доктор педагогічних наук, професор О.Є. Реброва ініціювала підведення підсумків для остаточного обговоренні змін, які будуть внесено у нову редакцію ОНП.

В обговорені брали участь:

Стейкґолдери:

Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мартинюк Тетяна Володимирівна, професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Черноіваненко Алла Дмитріївна, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової:

Роботодавці:

Мозгальова Наталія Георгіївна, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університета імені Михайла Коцюбинського;

Черкасов Володимир Федорович; завідувач кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Демидова Марина Григорівна, завідувач кафедри музичнро-інструментальної підготовки ПДПУ імені К.Д.Ушинського;

Лінь Хуацінь, представник роботодавця, юридичної особи: Хінгкайська консерваторія музичного мистецтва та управління

Кьон Наталія Георгіївна, завідувач кафедри теорії музики і вокалу ПДПУ імені К.Д.Ушинського;

Новська Олена Рудольфівна, завідувач кафедри диригентсько-хорової підготовки.

 

Здобувачі:

Анна Усова; Юрій Вдовиченко, Арсенія Терзі, Костянтин Томницький, Оксана Калюжна

Найсуттєвішою пропозицією усіх зацікавлених сторін було: збільшення кредитів з науково-педагогічної практики задля розширення форм її проходження; введення освітньої компоненти «Основи музикології» (пропозиція Т.В.Мартинюк, підтрнимана С.В.Шипом) в перелік обов’язкових; введення обов’язкового компоненту «Виконавсько-просвітницька діяльність викладача-дослідника» (пропозиція Кьон Н.Г. та Олексюк О.М.);  переведення ОК «Сучасні моделі вищої освіти» в перелік вибіркових дисциплін, оскільки вона не є пріоритетною для спеціальності 014 Середня освіта (пропозиція Черкасова В.Ф.),  зокрема враховуючи спеціалізацію «Музичне мистецтво». Ця вимога викликана статистичними результатами опитування. Також пропоновано викладання ОК «ІКТ у сучасних наукових дослідженнях» здійснювати за професійним спрямуванням. На факультеті музичної і хореографічної освіти є можливість забезпечити таке викладання.

Здобувачі наголошували на необхідності підтримувати виконавську майстерність протягом 4 років навчання, знайти можливість ввести відповідну ОК. Їх бажання підтримали Черкасов В.Ф., Білова  Н.К. Черноіваненко А.Д. та інші.

За результатами обговорення було прийнято рішення внести зміни в ОНП, відповідно переглянути предметні результати навчання.

 

© 2017 Університет Ушинського