Прилюдний захист дисертації доктора філософії Чен Хань

3В Університеті Ушинського 15.05.2021 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації «Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування національної культури школярів засобами народно-пісенної творчості» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво). Дисертацію захистила громадянка Китаю Чен Хань.

Захист дисертації було здійснено на спеціально створеній спеціалізованій ученій раді ДФ 41.053.007 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Члени ради високо оцінили наукову, практичну значущість дисертації та її захист здобувачкою. Чен Хань не тільки представила результати теоретичного дослідження та експериментальної перевірки авторської методики, а й продемонстрували музично-виконавські, інтонаційні відмінності української та китайської народно-пісенної творчості за спільними образами. Спів народних пісень під час захисту виявився переконливим засобом практичного втілення мистецької компаративістики.

Вітаємо Чен Хань та її наукового керівника − кандидата педагогічних наук, доцента Наталію Орестівну Батюк. Також хочемо привітати Наталію Орестівну із захистом дисертації її аспірантки – Шатайло Наталії Вікторівни, яка захистила дисертацію 12.05.2021 року у спеціалізованій вченій раді Сумського держаного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Відео прилюдного захисту доступно за наступним посиланням:

Запис з камери

https://drive.google.com/file/d/17YXQXbYmRJUzy2L_M5E4KtDLCTzj__2F/view?usp=sharing

Запис с zoom

https://drive.google.com/file/d/1Sa_6Ha7iOAN9MYiJAjZlOJt6l1zSHahJ/view?usp=sharing

 

© 2017 Університет Ушинського