Підвищення кваліфікації аспірантів-психологів за програмою «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»

1Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 053 Психологія 21 вересня 2022 року долучилися до програми підвищення кваліфікації «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу», яка проводиться на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Університету Ушинського
В межах програми на платформі Teams було взято участь в онлайн-семінарі на вкрай важливу для психологів тему «Психологічна профілактика стресових перевантажень», спікером якого була декан соціально-гуманітарного факультету Університету Ушинського, доктор психологічних наук, професор Вдовіченко Оксана Володимирівна. Щиро вдячні організаторам та Оксані Володимирівні за змогу опанувати нові та вдосконалити раніше набуті компетентності з особливо актуальної під час військових дій проблематики.

 

© 2017 Університет Ушинського