Положення про ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія»

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор 

Державного закладу

«Південноукраїнськийнаціональний 

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського

__________________ О. Я. Чебикін

 

 Положення

про ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності «Хореографія»

Анкета

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» на базі факультету музичної та хореографічної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» з 22 по 25 квітня2020 року проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (далі Олімпіада).

Мета олімпіади - підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошук обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці, системне вдосконалення освітнього процесу,активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, створення умов для їхнього творчого зростання в галузі хореографії, стимулювання майбутніх учителів хореографії, керівників хореографічних колективів до набуття професійної компетентності у хореографічно-виконавській, композиційно-постановній, художньо-педагогічній діяльності щодо творчого втілення національних та світових культурних традицій і цінностей у хореографічне мистецтво.

Завдання Олімпіади дозволяють визначити готовність студентів до хореографічного виконавства у різних стилях та жанрах, хореографічно-постановної, педагогічної, організаційно-методичної діяльності, керування хореографічним колективом, прояву творчої самостійності в інтерпретації художньо-естетичних ідей та їх хореографічного втілення.

До участі в Олімпіаді запрошуються студенти педагогічних та класичних університетів зі спеціальності «Хореографія» в галузях освіти, культури і мистецтва.

Відповідно до Положення МОН України про Всеукраїнську студентську олімпіаду (Наказ від 27.12.2012 р № 2207/22519) до складу журі Олімпіади входять провідні науково-педагогічні фахівці базового закладу вищоїосвіти, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, учені наукових установ Національної академії наукУкраїни та галузевих Академій наук України, факультетів інших вищих навчальних закладів, представники делегацій. Згідно з Наказом МОН України, кількість членів журі не повинна перевищувати третину від кількості студентів, які беруть участь в Олімпіаді; кількість представників базового вищого навчального закладу в журі ІІ етапу Олімпіади не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів журі.

 

Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності «Хореографія» складається з двох турів.

Передбачено участь конкурсантів у 3 номінаціях:

1 номінаціябазовий рівень фахових хореографічних компетентностей (студенти 1-3 років навчання);

2 номінаціявищій рівень фахових хореографічних компетентностей (студенти 4 року навчання бакалаврату і1 року навчання магістратури);

3 номінація − «Хореографія у спорті − інтегральна компетентність хореографа»(спортивно-бальна хореографія, чирлідинг, хіп-хоп тощо).

І тур Олімпіади

Хореографічно-виконавський:

«Художня картина світу засобами хореографії»

(соло,мала форма до 4-х осіб)

 

Мета І туру Олімпіади -виявленнярівняхореографічно-виконавської майстерності, художнього світоглядута образного мислення конкурсантів.

 

Завдання для учасниківусіх трьох номінацій:

 1. Вербальна презентація композиції, лаконічна характеристика образного змісту, культурного контексту та художньо-виховної цінності (до 2 хвилин).
 2. Представлення лібрето у письмовій формі.
 3. Виконання хореографічної композиції, присвяченої культурним традиціям і цінностям різних народів світу та актуальним проблемам (тенденціям) сучасності. За вибором конкурсанта композиція виконується на матеріалі класичного, народно-сценічного, історико-побутового, сучасного танцю, хореографічно-спортивних композицій (за видами хореографії у спорті), спортивно-бальної хореографії (до 4 хвилин).

 

Важлива інформація: Композиція є «домашнім завданням» конкурсанта, тому в ній можуть бути задіяні інші студенти або конкурсанти (до 4 осіб) відповідного ЗВО, представником якого є конкурсант. У разі участі 3-х студентів з одного ЗВО за заявами, кожний конкурсант показує свою композицію.

Критерії оцінювання (оцінюється виступ лише того конкурсанта, який підготував і презентував композицію):

 • художньо-драматургічна переконливість розкриття ідеї та її хореографічного втілення;
 • хореографічно-виконавська майстерність (технічна, артистична, пластично-інтонаційна);
 • відповідність хореографічної лексикита стилю представленої хореографічної композиції змісту лібрето, обраному жанру, національній культурній традиції; відповідність характеру спортивного напряму (для учасників 3 номінації);
 • інформативність, метафоричність, образність вербальної презентації художньо-естетичної ідеї композиції;
 • креативність,оригінальність презентації хореографічного номеру.

 

 

ІІ тур Олімпіади

Композиційно-педагогічний:

«Українська тема в хореографії: сучасна інтерпретація»

 

Мета ІІ туру Олімпіади виявити: композиційно-постановнумайстерність конкурсантів; здатність до художньо-творчого втілення української теми в хореографії; сформованість методичної компетентності; здатність до організації роботи колективу; творчу самостійність.

УВАГА!Завдання ІІ туру Олімпіади є окремими для кожної номінації.

 

Завдання для учасників номінації

«Базовий рівень фахової хореографічної компетентності»

(студенти 1-3 років навчання)

 

 1. Вербальна презентаціяхудожньої ідеї композиції висвітлення організаційних та методичних завдань (до 1 хвилини).
 2. Демонстрація методичної роботи: розучування презентованої композиції з групою студентів(орієнтовнодо 10 хвилин).
 3. Презентаціявласного показу композиції в авторському задумі (до 2 хвилин).

Особливи умови:група студентів (до 2 осіб)обирається шляхом жеребкування і складається зі студентів базового ЗВО і за необхідністю - із учасників Олімпіади.Загальний часвиступу у ІІ турі Олімпіадидо 10хвилин.

Музичний матеріал конкурсант готує самостійно і подає в оргкомітет заздалегідь .

 

Критерії оцінювання:

 • переконливість втіленняхудожньої ідеї хореографічної композиції, відповідністьукраїнській теми в хореографії, її сучасному прочитанню;
 • педагогічна майстерність, методична грамотністьучасника (якість показу, грамотність пояснення, адекватність оцінки, доцільність прийомів подолання недоліків) –проявлені в процесі розучування композиції зі студентами;
 • образно-стилістична та драматургічно-композиційна відповідність обраному музичному супроводу.

 

Завдання для учасників номінації

«Вищий рівень фахової хореографічної компетентності»

    (студенти 4 року навчання і1 року навчання магістратури)

 

 1. Прослуховування музичного матеріалу і підготовка хореографічної композиції/ (термін –до 1 год.в окремій аудиторії).
 2. Презентація художньо ідеї композиції та організаційно-методичних завдань (до 2 хвилини).
 3. Демонстрація методичної роботи: розучування презентованої композиціїз групою студентівдо 10 хвилин).

 

Особливи умови:конкурсанти поділяються на 5 груп відповідно номеру жеребкування.Для здійснення самостійної творчої композиційно-постановної роботи конкурсанти отримують музичний матеріал (народна музика, фрагменти музичних творів українських композиторів) шляхом жеребкування, прослуховують його (у окремій аудиторії) і створюють хореографічну композицію,  яку розучують з групою студентів до 2 осіб безпосередньо перед членами журі безпопередньої роботи (термін підготовчої роботи конкурсанта – до 1 год.).

Група студентів (до 2 осіб) для демонстрації постановно-методичної роботи обирається шляхом жеребкування і складається з учасників Олімпіади і студентів базового ЗВО.

УВАГА!Попередній час роботи з групою відсутній.

 

Критерії оцінювання:

 • образно-стилістична та драматургічно-композиційна відповідність художньої ідеїмузичного фрагменту аботвору української музики;
 • методична компетентність (якість показу, грамотність пояснення, адекватність оцінки, доцільність прийомів подолання недоліків),
 • комунікативна культура та педагогічна майстерність.

 

Завдання для учасників номінації

 «Хореографія в спорті - інтегральна компетентність хореографа»

 1. Вибір за жеребкуванням сюжетно-ілюстративного, візуально оформленого матеріалу−сюжетної картини для хореографічного втілення засобами обраної спортивно-хореографічної лексики.
 2. Вибір відповідного музичного матеріалу до обраної картини-сюжету з пропонованого переліку. Робота з художнім матеріалом −до 1 години.
 3. Вербальна презентація ідеї (до 1 хвилини).
 4. Власне виконання створеної композиції.

Критерії оцінювання:

 • адекватність добору музичного матеріалу;
 • образність вербальної презентації, грамотність пояснення;
 • оригінальність та художня переконливість втіленняідеї та відповідність спортивно-хореографічної лексики;
 • якість, технічність, артистизм власного виконання композиції.

 

Учасникам Олімпіади слід надіслати до оргкомітету Олімпіади наступні матеріали:

до 01 березня 2020 року (згідно з наказом МОН України) – анкети, заявки і фотографії (5х9) учасників (додаток №1), переможців 1 етапу Олімпіади на e-mail: helen-music56@ukr.net з поміткою: Олімпіада місто та прізвище (Олімпіада Суми Петренко)

до 5 квітні – фонограмикомпозиційна e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.з поміткою: Олімпіада Суми Петренко

до 22 березня – керівникам делегацій попередити оргкомітет про кількісний склад делегації (разом з викладачами та студентами-учасниками).

Претенденти на участь у роботі журі надають ксерокопії документів, які підтверджують їхній науково-педагогічний статус (науковий ступінь, учене або почесне звання, посаду). Ця норма продиктована обмеженим складом кількості членів журі.

Увага! Інформацію про отримання Оргкомітетом заяв та фонограм учасників Олімпіади прохання перевірити за контактними телефонами або

e-mail.

АНОНСИ.У межах олімпіади буде проведено майстер-клас та метод-семінар з проблем хореографічної освіти в педагогічних та класичних університетах Україні з подальшим друкуванням матеріалів. Розроблені студентами і презентовані лібрето можуть бути надруковані у методичній збірці.

 

Реєстрація, урочисте відкриття Олімпіади та жеребкування відбудуться 2квітня о 12.00 за адресоюФонтанська дорога, 4, факультет музичної та хореографічної освіти.

Проїзд: від залізничного вокзалу рухатися праворуч до Кулікового поля до кінцевих зупинок трамваїв №№ 18,17. Їхати до зупинки Педагогічний університет Ушинського (5-та зупинка).

Контактні телефони:

067 4803749; 063 650 0453; 099 467 8939- Реброва Олена Євгенівна, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії;

0677 789 608 -Лісовська Ніна Юріївна, завідувач хореографічним відділом;

048 705 46 64- деканат факультету музичної та хореографічної освіти.

Координатор (Viber)– Степанова Людмила Василівна − 096 332 0904

Витрати на відрядження і проживання учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади здійснюється за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються.

Розміщення учасників Олімпіади здійснює Університет Ушинського.

 

 

Оргкомітет Олімпіади

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського