Підсумкові матеріали Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

Відповідно до листа Державної наукової установи Міністерства освіти і науки України «Інститут модернізації змісту освіти» від 31.03.2020 № 22.110-778 «Щодо проведення інтелектуальних студентських заходів», листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 № 1/9-178 «Щодо завершення 2019/2020 навчального року» та на підставі рішення організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Педагогічна та вікова психологія» підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Педагогічна та вікова психологія» відбулося за результатами І етапу другого туру конкурсу.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

 

За результатами І етапу другого туру конкурсу переможцями стали такі студенти:

 1. Шевченко Альона Володимирівна, шифр «Цінності юнацтва», назва роботи «Взаємозв’язок конформізму та ціннісних орієнтацій осіб юнацького віку», Херсонський державний університет (м. Херсон) (керівник Попович Ігор Степанович, д. психол. н., професор).
 2. Синчук Вероніка Володимирівна, шифр «Я-концепція юнаків», назва роботи «Я-концепція як чинник вибору студентами стилю поведінки в конфлікті», Національний авіаційний університет (м. Київ) (керівник Шевцова Олена Михайлівна, к. психол. н., доцент).
 3. Кришталевич Іван Вадимович, шифр «Ціннісні орієнтації», назва роботи «Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій студентів різної професійної спрямованості з гендерним типом їх особистості», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) (керівник Пивоварчик Ірина Михайлівна, к. психол. н., доцент).
 4. Долгополов Сергій Юрійович, шифр «Marano&Capybara», назва роботи «Використання штучного емоційного інтелекту для діагностики впливу інноваційної технології Virtyal Reality на емоційний та поведінковий стан учнів та студентів», київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ) (керівник Калениченко Руслан Арсенович, к. психол. н., доцент).

 

Список призових місць

Другі місця:

 1. Брага Світлана Юріївна, шифр «Автономність», назва роботи «Уплив ригідності матерів на автономність студентської молоді», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук) (керівник Герасименко Лариса Віталіївна, д. пед. н., доцент).
 2. Сольвар Вікторія Василівна, Кожедуб Тетяна Сергіївна, шифр «Прагнення самоздійснення», назва роботи «Індивідуально-психологічні чинники особистісного самоздійснення осіб юнацького віку», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) (керівник Коломієць Леся Ігорівна, к. пед. н., доцент).
 3. Стефурак Степан Михайлович, шифр «Злий Шпрот», назва роботи «Психологічна характеристика взаємодії когнітивних фільтрів у навчанні», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) (керівник Когутяк Надія Михайлівна, к. психол. н., доцент).
 4. Галицький Олексій Миколайович, шифр «Психологічна готовність», назва роботи «Чинники психологічної готовності до сімейного життя в юнацькому віці», Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) (керівник Шаюк Алла Василівна, к. мед. н., доцент).
 5. Баліцька Анастасія Романівна, шифр «Відношення до кохання», назва роботи «Відношення молодих жінок до поняття «Кохання»», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків) (керівник Яворовська Любов Миколаївна, к. психол. н., доцент).
 6. Кашараба Іванна Олегівна, Кабак Інна Олегівна, шифр «Емоційний інтелект», назва роботи «Детермінанти емоційного інтелекту в осіб юнацького віку», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) (керівник Лящ Оксана Павлівна, к. психол. н., доцент).

Треті місця:

 1. Чевельча Тетяна Романівна, шифр «Медіавплив», назва роботи «Психологічні особливості медіавпливу на розвиток самосвідомості підлітків», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ) (керівник Лупійко Людмила Василівна, к. психол. н., доцент).
 2. Бойченко Микита Максимович, шифр «Копінги геймерів», назва роботи «Копінг-стратегії ґеймерів дорослого віку», Національний авіаційний університет (м. Київ) (керівник Шевцова Олена Михайлівна, к. психол. н., доцент).
 3. Змага Анастасія Іванівна, шифр «Копінг студентів», назва роботи «Психологічні детермінанти копінг-стратегій у студентському віці», Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) (керівник Шмаргун Віталій Миколайович, д. психол. н., професор, завідувач кафедри).
 4. Жаболенко Анастасія Андріївна, шифр «Молодші школярі», назва роботи «Особливості пізнавальної сфери молодших школярів в умовах впровадження вальдорфської педагогіки в загальноосвітній школі», Національний університет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя) (керівник Бородулькіна Тетяна Олександрівна, к. психол. н., доцент).
 5. Клочко Софія Андріївна, шифр «Відносини підлітка», назва роботи «Психологічні чинники прив’язаності до батьків у підлітковому віці», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) (керівник Підбуцька Ніна Вікторівна, д. психол. н., професор).
 6. Жинюх Роман Павлович, шифр «Екзаменаційна тривожність», назва роботи «Психологічні особливості екзаменаційної тривожності у студентів», Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) (керівник Скворчевська Євгенія Леонідівна, к. психол. н., асистент).
 7. Севян Світлана Арменівна, шифр «Зимовий ліс», назва роботи «Взаємозв’язок невротичних потреб і захисних механізмів у дівчат студентського віку», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) (керівник Мелоян Анаіт Едуардівна, к. психол. н., професор).
 8. Дубовік Анна Олегівна, шифр «Асоціальна поведінка», назва роботи «Схильність підлітків до асоціальної поведінки при різних типах сімейного виховання», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) (керівник Шевченко Світлана Віталіївна, к. психол. н., доцент).
 9. Сидоренко Олександра Анатоліївна, шифр «Суб’єктивне благополуччя», назва роботи «Емоційний інтелект як чинник суб’єктивного благополуччя особистості в юнацькому та у дорослому віці», Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) (керівник Пащенко Світлана Юріївна, к. психол. н., доцент).
 10. Чамлай Інна Василівна, шифр «Намалюй людину», назва роботи «Застосування проективних технік у сучасній психологічній практиці», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань) (керівник Діхтяренко Світлана Юріївна, к. психол. н., доцент)

 

Конкурсні роботи

 

Висловлюємо подяку всім науковим керівникам за якісне керівництво студентськими науковими роботами та формування наукового потенціалу сучасної молоді.

Бажаємо подальших успіхів і наукових здобутків!

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського