Красножон Андрій Васильович

Красножон Андрій Васильович

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://southukrainiannationalpedagogicalodessa.academia.edu/AndrewKrasnozhon  

Доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України.

Сфера наукових інтересів – історія фортифікації Північно-Західного Причорномор’я XIV-XVIIIст. Автор та співавтор більш ніж 100 наукових робот у виданнях України, Молдови, Росії, Литви. Видав декілька монографій.

Кандидатська дисертація на тему: «Білгород-Дністровська фортеця в контекстіетнополітичного розвитку Карпато-Дністровських земель у XIV-XV ст.». Захист відбувся у Черновицькому національному университеті імені Юрія Федьковича в 2010 р.

Докторська дисертація: "Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор’я на початку XV–наприкінці XVIII ст." (https://drive.google.com/file/d/1JIplWXmFMus-T9hN3vTZtLIBxvEiV-wa/view). Захист відбувся у Черновицькому національному университеті імені Юрія Федьковича у 2018 р.

У 2001 р. закінчів історико-філологічний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

У 1999-2001 рр. пройшов стажування в Університеті «Высшая Антропологическая Школа» (м. Кишинів, Молдова) на факультеті культурної антропології.

У 2004 р. закінчив аспірантуру на кафедрі всесвітньої історії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

З 2004 р. до 2013 р. – викладач кафедри всесвітньої історії.

2013-2015 рр. – доцент кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

З грудня 2015 р. - завідувач кафедри історії України.

 

Викладає лекційні курси:

Українська етнологія, історія України  (від давніх часів до Нового часу)історичне краєзнавство, с/к з історії України  «Розвиток військової справи в Північному Причорномор’ї (XIV-XVIII ст.)»Допоміжні історичні дисципліни, Історія давніх та традиційних суспільств.

Основні наукові праці А. В. Красножона

 

Статті:

 

 1. Раскопки на Приморском бульваре в Одессе // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. – Одесса, 1997. – С. 161-165.

 2. Турецкий поселок и замок Хаджибей на месте Одессы // Stratum plus. – №5. – СПб. – Кишинев-Одесса-Бухарест, 2000. – С. 459-476 (у співавторстві з А. О. Добролюбським).

www.e-anthropology.com/Katalog/Istoria/STM_DWL_BaCY_9Gcj0jsZU6Zl.aspx

 1. Топонимика поселений Одесского залива по данным археологии // Музейний вісник. №7. – Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – С. 25-29.

 2. Проблема датування оборонного рову фортеці Білгорода на Дністрі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету). – Вип. 16. – Рівне, 2009. – С. 229-233.

 3. До проблеми заснування середньовічної фортеці Білгород на Днестрі. Наукові записки. Збірка праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 18. - К.: Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ. – 2009. – С. 143-159.

 4. Относительная хронология Белгород-Днестровской крепости // Сугдейский сборник. – Вып. IV. – Киев-Судак: «Горобец», 2010. – С. 48-70.

 5. Строительная периодизация Бендерской крепости // Сугдейский сборник. – Вып. IV. – Киев-Судак: «Горобец», 2010. – С. 71-87.

 6. К проблеме основания Бендерской крепости // Музейний вiсник. - 10. - Запорiжжя: АА Тандем, 2010. - С. 115-120.

 7. Литовский замок Кочубиев на территории Одессы // Древнее Причерноморье. – Вып. IX. – Одесса, 2011. – С. 226-233.

 8. Схема разбивки крепости Арабат (XVIII в) // Науковий вісник ОДЄУ. - № 11(136). – Одеса, 2011. – С. 139-144.

 9. Крепостной ансамбль Хаджибея: время основания и строительная периодизация // Stratum plus, – №5. – Кишинев-Одесса-Бухарест-Санкт-Петербург, 2011. – С. 201-220.

www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_nqIg_hF7IMe37220Q.aspx

 1. Бендерский фортификационный комплекс XVI-XVIII вв. // Stratum plus, – №6. – Кишинев-Одесса-Бухарест-Санкт-Петербург, 2011. – С. 221-251.

www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_4jRc_tOtrSx4ggxRe.aspx

 1. Крепость Хаджибея: иконография, археология, политика // Lietuvos pilys. 2010. – №6. – Vilniaus, 2011. – P. 16-27.

https://www.academia.edu/1469420/Khadzhibey_Castle_iconography_archaeology_and_politics

 1. К вопросу о локализации храма древней Тиры // Stratum plus, – №3. – Кишинев-Одесса-Бухарест-Санкт-Петербург, 2012. – С. 107-116.

www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_ldag_05AIce0bedbC.aspx

 1. Огнестрельная артиллерия, как датирующий признак цитадели Белгород-Днестровский крепости // Stratum plus, – №6. – Кишинев-Одесса-Бухарест-Санкт-Петербург, 2012. – С. 239-259. (у співавторстві з Федоруком А.В.).

www.e-anthropology.com/Katalog/Antropologia/STM_DWL_Ne1V_HDftINxu8jqH.aspx

 1. Чаша с арабской надписью из Судака // Stratum plus, – №6. – Кишинев-Одесса-Бухарест-Санкт-Петербург, 2012. – С. 347-356. (у співавторстві з Алядиновою Д. Ю).

www.e-anthropology.com/Katalog/Antropologia/STM_DWL_Lcsn_XS3u3326HU1s.aspx

 1. История исследований армянского храма Аккермана // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 16. – Одеса: Друкарський дім, 2013. – С. 21-36.

https://www.academia.edu/ 22817007/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F _%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4% D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%

B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE% D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0% 90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0

 1. О находке некогда утерянных строительных плит XV в. из крепости Белгорода // Tyragetia (istorie muzeologie) – Vol. VII [XXII]. №2. Chişinău,2013. - С. 81-88.

 2. Историко-архитектурный анализ крепости Арабат // Материалы Первой научно-практической конференции «Военно-исторические чтения». Керчь, 2013. – С. 87-91.

 3. Эпиграфические памятники XV в. из Белгородской крепости // Stratum plus. - № 6 – Кишинев, 2013. – С. 177-212.

www.e-anthropology.com/KatalogNumizmatika-i-Epigrafika/STM_DWL_kawu_vGJNzY4WPOd3.aspx

 1. Церква Стефана Великого у Білгороді-Дністровському // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник наукових праць). – Т. 2(36). – Чернівці, 2013. – С. 46-53.

 2. Армянский храм Успения св. Богородицы в контексте топографии средневекового Аккермана // Актуальні питання вірменознавства: збірка наукових статей. – Вип. 1. – К, 2013. – С. 44-50.

 3. Армянская церковь Аккермана (история исследований // Музейний Вісник. - № 13. – Запоріжжя: Запорізкий краєзнавчий музей. – 2013. – С. 167-177.

 4. Армянские церкви Измаила в контексте исторической топографии города 1770-х гг. // Актуальні питання вірменознавства. – Вип. 2. – Одесса: «Удача», 2014. – С. 97-100.

http://www.genocide.org.ua/pdf/andrej_krasnozhon-odessa-armjane_v_ukraine.pdf

 1. До питання про датування Хаджибейського замку // Кочубіїв-Хаджибей-Одеса (матеріали I всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-рiччю мiста). - Одеса, 2015. - С. 73-76.

 2. Iсторична топографiя Iзмаїла у 1770-х рр. // Краєзнавство - № 1/2 — Київ: Iнститут iсторiї України НАН України, 2015. - С. 107-110.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3 /%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0% BB_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94% D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1% 82%D0%B2%D0%BE%C2%BB%2C_2015._%E2%80% 93_%D0%A7._1%E2%80%932.pdf?uselang=uk

 1. Армянские надписи из средневекового Белгорода на Днестре // Вопросы армяноведения. 2(5). ИАИ ЕГУ. Ереван, 2015. – С. 77-84. (у співавторстві з Давтяном Д. А).

https://www.academia.edu/19584540/%D0%94%D0% B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F% D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1% 85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0% B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B5%D0%BB% D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0% B0_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80% D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0 %B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82 %D1%80%D0%B5

 1. Аккерманская крепость в контексте франко-османско-русских отношений в 1790-х гг. // Stratum Plus. - № 6. – Кишинев: 2015. – С. 319-334. (у співавторстві з Драгомирецьким Д. А.).

www.e-anthropology.com/Katalog/Numizmatika-i-Epigrafika/STM_DWL_bJe1_jdEoI3CO3SAN.aspx

 1. Разоблачение «фальшивки Доугоша» в современном дискурсе о Качубейове // Південний захід. Одесіка. Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 20. – Одеса: Друкарський дім, 2016. – С. 77-99.

 2. Закладные плиты Белгород-Днестровской крепости: опыт исторической реконструкции // Новые материалы по истории фортификации. Вып. 2: статьи и материалы III и IV междунар. науч.-практ. конф. "Памятники фортификации: история, реставрация, использование", Архангельск, 20-22 сент. 2012 г., 15-17 сент. 2016 г. [сост.и отв. ред. И.М. Гостев]. - Архангельск, 2016. - С. 167-172.

  https://www.academia.edu/28581073/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8._%D0%92%D1%8B%D0%BF._2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_III_%D0%B8_IV_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80._%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84._%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_20-22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82._2012_%D0%B3._15-17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82._2016_%D0%B3._%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2._%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%98.%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2_._-_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_2016._-_335_%D1%81._%D0%B8%D0%BB


  1. Історична топографія фортеці та міста Аккерман у 1770-1773 рр. // Чорноморська минувшина. – Вип. 11. – ОНУ, 2016. – С. 16-24.

  https://www.academia.edu/32714434/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_1770-1790-%D0%B5_%D0%B3%D0%B3


  1. «Обряд Основания Одессы»: критический анализ // Південний захід. Одесіка. Історико-краєзнавчий альманах. – Вип. 22. – Одеса: Друкарський дім, 2017. – С. 69-84.

  https://www.academia.edu/31691464/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90.%D0%92._%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf


  1. Белгород-Днестровская крепость: этапы развития оборонного комплекса (XV-XVIII вв.) // Монументальное зодчество Древней Руси и Восточной Европы эпохи средневековья. – СПб: Государственный Эрмитаж, 2017. – С. 308-315.

  https://www.academia.edu/33248730/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_XV-XVIII_%D0%B2%D0%B2._


  1. К проблеме локализации Хаджибейского замка // Вісник одеського історико-краєзнавчого музею. - № 15. – Одеса, 2016. – С. 132-141.

  http://www.history.odessa.ua/publication15/stat25.htm


  1. Монкастро на мапі з Codex Latinus Parisinus 7239 // Libra : збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / під ред. І. В. Нємченко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 118-133.

  http://liber.onu.edu.ua/pdf/Libra/4/9.pdf


  1. Два східних написи з Аккермана та Ізмаїла // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка: Серія «Історія». – Вип. 1. Ч. 4. – С. 3-9.

  https://www.academia.edu/35701856/%D0%94%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0


  1. О датировке цитадели Белгорода на Днестре по карте из Codex Latinus Parisinus 7239 // Stratum Plus - № 6. – Кишинев: 2017. – С. 75 - 89.

  https://www.e-anthropology.com/Katalog/Numizmatika-i-Epigrafika/STM_DWL_nKBx_L7braEYnR7sj.aspx


  1. О культовых зданиях Аккермана в свете последних публикаций // Eminak – № 4 (20). – Т. 1. – Київ-Миколаїв, 2017. – С. 125 – 133.

  https://www.academia.edu/35380924/%D0%9E_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


  1. Два документа 1593 г. о ремонтных работах в Хаджибее // Стародавнє Причорномор’я – Вип. XII. – Одесса, 2018. – 298-303.

  https://www.academia.edu/36144871/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_1593_%D0%B3._%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B5.pdf


  1. Новые данные о локализации и датировке Хаджибейского замка // Емінак. – № 1 (21). Т. 3. – Київ-Миколаїв, 2018. – С. 35-46.

  https://www.academia.edu/36656347/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0


  1. Заснування Одеси в Хаджибеї // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка: Серія «Історія». – Вип. 1. Ч. 1. – Тернопіль, 2018. – С. 28-33.

  http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/hystory/2018_1_1.pdf


  1. A. The monuments of the Ottoman epigraphy of the XVIII-th century from Budjak // Eminak – № 2 (22). – Т.1 – Київ-Миколаїв, 2017. – С. 25-40.

  https://www.academia.edu/36749595/The_monuments_of_the_Ottoman_epigraphy_of_the_XVIII-th_century_from_Budjak


  1. Порты Северо-Западного Причерноморья в XV-XVIII вв. // Емінак. – № 3 (23). Т. 1. – Київ-Миколаїв, 2018. – С. 18-22.

  https://www.academia.edu/37547213/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B2_XV-XVIII_%D0%B2%D0%B2


  1. Гуситській слід в укріпленнях Білгорода // Scriptorium nostrum. – № 1 (10). Херсон. – С. 74-88.

  http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/293/239

 

Монографії:

 1. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре: история строительства. – Кишинев: Strutum Plus, 2012. – 414 с. https://www.e-anthropology.com/Katalog/Istoria/Krasnozhon2012.asp
 2. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях. Stratum plus. – 2016. – 475 с. https://www.e-anthropology.com/Katalog/Istoria/Krasnojon.aspx
 3. Фортеці та міста Північно-Західного Причорнмор’я. Одеса : Чорномор’я. 2018. – 312 с. https://www.academia.edu/37582417/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F_15-18_%D0%B2%D0%B2._
 4. Тютюнджи М., Красножон А. В. Місто Ізмаїл та його фортифікація (за джерелами XVI-XIX ст.). – Одеса: Чорномор’я, 2019. – 584 с. : 266 іл. https://www.academia.edu/40538377/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_%D1%82%D0%B0_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_The_Ismail_city_and_its_fortification_in_the_sources_of_16th-19th_centuries_

Методичні видання:

 1. Джерелознавство // Методичні рекомендації. – Одеса: Інформаційно-видавничий центр Державного закладу: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2014. – 32 с.

 2. Історичне краєзнавство // Методичні рекомендації. – Одеса: Інформаційно-видавничий центр Державного закладу: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2014. – 32 с.

 

Рецензії:

Сравнительная кастеология – зарождающаяся дисциплина. Рецензия на книгу Mariana Şlapac. Comparative Castellology – Discipline In Statu Nascendi. LAMBERT Academic Publishing, Saarbrüсken, 2012 //Academos. - № 1. – Chişinău,: Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013. - p. 172-174.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://www.baperanews.com/slot-luar-negeri/ https://bcc.ub.ac.id/slot-demo-pragmatic/ http://web.upgriplk.ac.id/slot-demo/ https://disdukcapil.rajaampatkab.go.id/demo-pg-soft/ https://ptun-bandung.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://pbj.banggaikab.go.id/slot-gacor-maxwin/ https://jdih.kepahiangkab.go.id/slot-demo-pragmatic/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/slot-demo/ https://simmagang.polinema.ac.id/logs/slot-demo-pragmatic/ https://balongbendo.sidoarjokab.go.id/slot-demo-gratis/ https://sinona.luwukab.go.id/slot-demo/ https://daring.uniga.ac.id/slot-demo/ http://simmutu.rsidaman.banjarbarukota.go.id:91/demo-pg-soft/ https://konsultasi.ulp.banjarbarukota.go.id/slot-demo/ https://inlis.singkawangkota.go.id/demo-pg-soft/ https://inlis.mojokertokab.go.id/digitalcollection/slot-demo/ http://el1brary.samosirkab.go.id:415/demo-pgsoft/ https://perpustakaan.palangkaraya.go.id/slot-demo/ https://147.139.195.246/ https://8.215.25.20/ https://95.111.193.102/ https://147.139.168.127/ https://95.111.196.187/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://stickyriceles.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://usaklub.moe/ https://mpored.moe/ https://www.tyronesjacket.com/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/