Державна реєстрація науково-дослідних робіт

Список кафедральних наукових робіт Університету Ушинського, які зареєстровані в УкрІНТЕІ

 

п\п

Назва НДР

Кафедра

Керівник

Підстава для виконання та строки виконання

1.      

Скінченновимірна й нескінченновимірна теорія операторів та операторних в'язок на графах

0119U002030

Кафедра вищої математикиі статистики

Пивоварчик В. М.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

2.      

Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти

0119U002027

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти

Богуш А. М.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

3.      

Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи 

0119U002019

Кафедра педагогічних технологій початкової освіти

Балакірева В. А.

 

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

4.      

Теоретичні та практичні аспекти слов'янського мовознавства 

0119U002021

Кафедра слов’янського мовознавства

Кон О. О.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

5.      

Мультимасштабне моделювання процесів термомеханічної обробки та опромінювання актуальних металів і сплавів

0119U002029

Кафедра фізики

Гохман О. Р.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

6.      

Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій у професійній діяльності 

0119U002025

Кафедра дошкільної педагогіки

Карпова Е. Е.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

7.      

Психолого-педагогічний супровід корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

0119U002024

Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Форостян О. І.

 

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

8.      

Технології формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні учнів математики

0119U002023

Кафедра математики та методики її навчання

Скворцова С. О.

 

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

9.      

Індивідуально-психологічні особливості професійного самоздійснення особистості

0119U002018

Кафедра загальної та диференціальної психології

Саннікова О. П.

 

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

10.  

Традиції української та світової культури в контексті формування компетентності здобувачів вищої освіти образотворчого профілю 

0119U002026

Кафедра образотворчого мистецтва

Тарасенко О.А.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

11.  

Формування художньої компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

0119U002022

Кафедра теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

Ткачук О. В.

 

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

12.  

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності з різними групами населення 

0119U002020

Кафедра теорії та методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Джуринський П. Б.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

13.  

Розробка адаптивної технології генерації персоніфікованого хмарно-орієнтованого контенту

0119U002017

Кафедра прикладної математики та інформатики

Мазурок Т. Л.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.2018 року

01.19-12.23

14.  

Психологічні особливості регуляції діяльності особистості, що розвивається 

0118U000037

Кафедра теорії і методики практичної психології

Чебикін О. Я.

Рішення Вченої ради, проток. № від 

28.12.17 року

 

01.18-12.22

15.  

Англійська мова та методика її викладання у вищій школі: когнітивна комунікація

0117U000118

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Єременко Т. Є.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

16.  

Міждисциплінарні методи та методологія історичного пізнання 

0117U000108

Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Добролюбська Ю. А.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

 

17.  

Теоретико-методичні засади публічного управління у сфері освіти 

0117U000117

Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Долженков О. О.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

18.  

Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців соціономічної сфери 

0121U100131

Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Бабчук О. Г.

 

Рішення Вченої ради, проток. №3 від 29.10.20 року

01.21-12.25

19.  

Рідна словесність у культурно-освітньому просторі

0117U000114

Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін

Кучерява О. А.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

20.  

Варіативність стратегій і тактик у перекладі різноманітних типів дискурсу

0117U000113

Кафедра перекладу і теоретичної та практичної лінгвістики

Корольова Т. М.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 25.12.16 року

01.17-12.21

21.  

Історико-культурні процеси на півдні України від античності до сьогодення 

0117U000112

Кафедра історії України

Красножон А. В.

Рішення Вченої ради проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

22.  

Рекреаційна психологія дитини

0117U000111

Кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій

Симоненко С. М.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

23.  

Когнітивно-прагматичні аспекти функціонування та викладання іноземної мови

0120U002018

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Юмрукуз А. А.

Рішення Вченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

24.  

Нові комп’ютерні моделі у науці та освіті 

0117U000109

Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін

Ків А. Ю.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

25.  

Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців мистецького та мистецько-педагогічного профілю в контексті соціокультурної парадигми

0120U002017

Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Реброва О. Є.

РішенняВченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

26.  

Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та соціально-економічні виміри 

0120U002016

Кафедра політичних наук і права

 

Наумкіна С. М.

РішенняВченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

27.  

Навчання студентів педагогічних університетів іноземних мов як засобу викладання окремих предметів у середніх закладах освіти

0120U002015

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Мартинова Р. Ю.

РішенняВченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

28.  

Проєктування професійного становлення майбутніх фахівців в умовах університетської освіти 

0120U002014

Кафедра педагогіки

Княжева І. А.

 

РішенняВченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

29.  

Поетикально-аксіологічні аспекти дослідження художніх текстів 

0120U002013

Кафедра української та зарубіжної літератур

Гуменний М. Х.

РішенняВченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

30.  

Оцінка індивідуального здоров’я та підвищення адаптаційних можливостей дітей і молоді засобами здоров’язбережувальних освітніх технологій

0120U002012

Кафедра біології і основ здоров’я

Босенко А. І.

РішенняВченої ради, проток. № 5 від 28.12.19 року

01.20-12.24

31.  

Інновації у сучасному соціально-філософському пізнанні

0117U000110

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Борінштейн Є. Р.

Рішення Вченої ради, проток. №7 від 29.12.16 року

01.17-12.21

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського