Пріоритетні напрями наукових досліджень

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» та визначеними основними пріоритетними напрямами проведення наукової (науково-технічної) діяльності Університет Ушинського здійснює свою діяльність за такими напрямами:

За результатами державної атестації закладів вищої освіти Університет Ушинського пройшов атестацію за такими напрямами: Суспільні науки, Математичні науки та природничі науки (№ 372 від 25.03.2021 р.).

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського