Пріоритетні напрями наукових досліджень

Пріоритетні напрями наукових досліджень університету
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 вересня 2011 р. № 942


Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук


Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина -світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя

Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Нові речовини і матеріали

Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення

Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів

Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 7 червня 2011 р. № 535

Дослідження в галузі теорії операторів

Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка

Теорія і методика професійної освіти

Фізика міцності і пластичності

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського