ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.01 - загальна психологія, історія психології

І. Формула спеціальності Загальна психологія є теоретичним та практичним фундаментом психологічної науки, що включає систему психологічних знань, вивчення найзагальніших законів та закономірностей психічних явищ, з'ясовує методологічні основи її в цілому, досліджує й відповідно тлумачить психологічні феномени. Історія психології показує історичне становлення психологічних знань, відшукуючи зв'язки та опосередковування між культурою та пізнанням, етно- та психогенезом, реконструюючи й визначаючи часові й соціо-культурні форми психічного відображення.

II. Напрями досліджень

 1. Предмет психології та природа психічного.
 2. Методологія: загальні принципи, категорії, поняття, закони і закономірності в системі психологічних знань; винайдення, застосування та оцінка методів психологічного дослідження.
 3. Зв'язок загальної психології з галузями психологічної науки, зокрема - на грунті понять: процеси, стани, властивості; психологія та її міждисциплінарні зв'язки.
 4. Теоретична психологія та психологічна практика: експеримент -діагностика - консультування - корекція - психологічна допомога особистості та соціуму.
 5. Особистість: норма - аномалії - патологія.
 6. Структура особистості та її функціональні характеристики.
 7. Спрямованість особистості, мотиваційна сфера.
 8. Самосвідомість особистості, її рефлексивні властивості, самооцінка і образ "Я".
 9. Індивідуально-психологічні характеристики особистості (темперамент, характер, здібності тощо).
 10. Інтелект, його пізнавальна, перетворююча та регулятивна функція.
 11. Життєвий шлях особистості.
 12. Життєве вираження психічного: поведінка - діяльність - творчість.
 13. Пізнавальні психічні процеси.
 14. Особистісне, народне, вселюдське; індивідуальні, соціальні, політичні та історичні феномени психіки людини в сучасному світі.
 15. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження; логіка історико-психологічного руху та індивідуальна творчість психолога-вченого.
 16. Всесвітня історія психології: проблеми рушійних сил розвитку та періодизації; визначні персонали.
 17. Історія психології України в зв'язку з всесвітньою історією психології.
 18. Історія психології та історична психологія.
 19. Культурологічний принцип у системі та історії психології.
 20. Кросс-культурні дослідження особистості та міжособисті енних комунікацій.

НІ Галузі наук, за якими присуджуються наукові ступені:

- психологічні науки.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського