ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

11  квітня 2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

Здобувач – БАБАРИКІНА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (374.234 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (1771.627 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (4642.228 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2  (753.771 кБайт)

 

Науковий керівник:            доктор політичних наук, доцент,

                                               АРАБАДЖИЄВ Дмитро Юрійович,

                                               Запорізький національний технічний університет,

                                               завідувач кафедри загальноправових

                                               та політичних наук

 

Офіційні опоненти:              доктор політичних наук, професор,

                                                ЦОКУР Євген Георгійович,

                                                Запорізький національний університет,

                                                завідувач кафедри політології

 

                                                кандидат політичних наук,

                                                ПРОНОЗА Інна Іванівна

                                                Державний заклад «Південноукраїнський

                                                національний педагогічний

                                                університет імені К. Д. Ушинського»,

                                                старший викладач кафедри політичних наук

                                                і права

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

 

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д  41.053. 06                                                          Т. О. Каменчук                                                                                                                                                                   

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського