ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

27  червня 2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ТРАНСКОРДОННІ ПРОСТОРИ ТА СПІЛЬНОТИ

В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ: КЛІВАЖІ ЛОКАЛЬНОСТІ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – КОЧ СВІТЛАНА ВАДИМІВНА

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (1128.247 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (1927.951 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (2400.014 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (285.895 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 3 (5653.512 кБайт)

Науковий керівник: доктор політичних наук, професор

ПОЛЬОВИЙ Миколай Анатолійович,

Донецький національний університет
імені Василя Стуса (м. Вінниця),

професор кафедри політології та державного управління

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, доцент

АРАБАДЖИЄВ Дмитро Юрійович,

Запорізький національний технічний університет,

завідувач кафедри загальноправових та політичних наук;

доктор політичних наук, професор

КЛИМОНЧУК Василь Йосифович,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри політології;

доктор політичних наук, професор

ЛАЗАРОВИЧ Микола Васильович,

Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д  41.053. 06                                                          Т. О. Каменчук

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського