Члени спеціалізованої вченої ради К 41.053.04

Голова ради:

1. Мартинова Раїса Юріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Заступник голови:

2. Попова Олександра Володимирівна, д.пед.н., доцент, декан, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)».

Вчений секретар:

3. Кордонова Алла Вікторівна, к.пед.н., старший викладач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Члени ради:

4. Бігич Оксана Борисівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

5. Боднар Світлана Вікторівна, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

6. Гуменний Микола Хомич, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

7. Єременко Тетяна Євстафіївна, к.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

8. Листопад Олексій Анатолійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

9. Морська Лілія Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені І. Франка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

10. Осипова Тетяна Юріївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»;

11. Оськіна Наталія Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»;

12. Редько Валерій Григорович, д.пед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»;

13. Руденко Юлія Анатоліївна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»;

14. Стрига Елеонора В’ячеславівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»;

15. Тарнопольський Олег Борисович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»;

16. Юхимець Світлана Юріївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)».

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського