ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії»

І Формула спеціальності

 

«Соціальна філософія» – галузь науки, яка вивчає закономірності життєдіяльності суспільства, структуру та механізм соціальних процесів.

«Філософія історії» – галузь науки, що досліджує закономірності, «механізм» та чинники перебігу та особливості пізнання історичного процесу.

Наукові дослідження з цієї спеціальності сприяють свідомому, цілеспрямованому використанню умов соціальної організації життєдіяльності суспільства, виявленню форм і засобів філософського осмислення історичної реальності. Наукові розробки спрямовуються на теоретичне обґрунтування засобів та механізмів стабілізації суспільства в цілому та українського суспільства зокрема.

 

ІІ Напрямки дослідження

 

  1. Суспільні процеси та суспільні структури.
  2. Теоретичне обґрунтування ефективності соціальних механізмів та чинників удосконалення соціальних процесів.
  3. Філософський аналіз історичного процесу як розмаїття різномасштабних соціокультурних форм (особистості, соціальних груп, спільноти, цивілізації тощо.)

 

ІІІ Галузі науки в яких присуджуються наукові ступені

 

  1. Філософські науки

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського