ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.02 – «Діалектика і методологія природничого, технічного та соціального пізнання»

І Формула спеціальності

 

«Діалектика і методологія природничого, технічного та соціального пізнання» – галузь філософських досліджень, яка вирішує проблеми методологічного забезпечення цілеспрямованої пізнавальної та практичної діяльності, що виникають у зв’язку з діалектичною мінливістю об’єкта і предмета пізнання та практики.

Наукові дослідження цієї галузі сприяють розробці категоріального та методологічного інструментарію філософії, обґрунтуванню засад теоретичного дослідження інших наук (природничих, технічних, соціальних). В Україні такі дослідження слугують підвищенню та забезпеченню філософсько-методологічної культури теоретичного мислення.

 

ІІ Напрямки дослідження

 

  1. Аналіз історичних надбань діалектичної та методологічної думки; визначення евристичної межі наявних пізнавальних засобів (методу, принципу, ідеї, поняття, теорії, експерименту, методології тощо).
  2. Обґрунтування категоріальних систем філософського, природничого, технічного, соціального знання.
  3. Теоретичне моделювання мінливості: діалектики природи, суспільства, мислення.

 

ІІІ Галузі науки в яких присуджуються наукові ступені

 

  1. Філософські науки

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського