ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.05

05 жовтня 2019 року о 14.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство

ВАСИЛЬЄВОЇ НАДІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Тема: «Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах (на матеріалі прозових творів української, російської, англійської та французької художньої літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ століття)»

Робота виконана в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.05

Оголошення

04 жовтня 2019 року о 10.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство

СОСНІНОЇ Тетяни Василівни

Тема: «Метамовні особливості англомовного роману-антиутопії та відтворення їх у перекладі»


Робота виконана в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.05

04 жовтня 2019 року о 12.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство

СТОЯНОВОЇ ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Тема: «Особливості перекладу юридичних документів ЮНЕСКО із захисту прав на освіту»

Робота виконана в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Оголошення Вченої Ради К 41.053.05

Оголошення

26 квітня 2019 року о 14.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство

 

АККУРТ ВЛАДИСЛАВИ ЄВГЕНІВНИ

Тема: «ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДАЛЬНОСТІ ПЕРЕКОНАННЯ У МОВІ ОБВИНУВАЧА В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі англійської та української мов)»

 

Робота виконана в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Оголошення Вченої Ради К 41.053.05

25 квітня 2019 року о 12.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство

 

ГРАЧОВОЇ АЛІНИ ВАДИМІВНИ

Тема: «ТЕМПОРАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ (НА М-ЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ІТАЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)»

 

Робота виконана в Маріупольському державному університеті.

 

Оголошення Вченої Ради К 41.053.05

Оголошення

25 квітня 2019 року о 14.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство

РУДЕНКО МАРИНИ ЮРІЇВНИ

Тема: «АРГО, ЖАРГОН І СЛЕНГ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ Й АМЕРИКАНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ»

 

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Оголошення Вченої Ради К 41.053.05

Оголошення

26 квітня 2014 року о 12.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство

 

СВЯТЧЕНКО ВІКТОРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

Тема: «СИСТЕМНІСТЬ МОВИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.:

ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ»


Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет»

Оголошення Вченої Ради К 41.053.05

22 лютого 2019 року о 12.00  відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство

Мигалець Оксани Іванівни

Тема: «Лексико-семантична група “Конфліктні дії”:

системно-структурний підхід (на матеріалі української та англійської мов)»


Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет».

 

Сторінка 1 із 3

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського