ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 10.02.16 – перекладознавство

І. Формула спеціальності:

 1. історія, теорія та критика перекладу;
 2. загальна та часткові теорії перекладу;
 3. методика перекладу.

 

ІІ. Напрями досліджень:

 1. Теоретичні школи перекладу.
 2. Еволюція принципів та підходів до перекладу.
 3. Типологія перекладу.
 4. Специфіка перекладу текстів різних жанрів та стилів.
 5. Особливості писемного та усного перекладу.
 6. Комп'ютерний переклад.
 7. Принципи укладання перекладних словників, перекладна лексикографія.
 8. Критичний аналіз перекладацького процесу.

 

ІІІ. Галузі, за якими надаються наукові ступені:

 1. філологічні науки.
 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського