Наукова школа доктора політичних наук, професора НАУМКІНОЇ Світлани Михайлівни - «Політичні виміри ефективності управлінської діяльності»

Наукова школа C. М. Наумкіної з дослідження політичних вимірів ефективності управлінської діяльності бере початок у 2000 році.

Основні наукові здобутки школи: визначено особливості моделювання політичних процесів в Україні, які зумовлені: хибкою рівновагою політичних сил; відсутністю реальної практики виявлення та вирішення політичних конфліктів через брак напрацьованих навичок їх попередження, локалізації, регулювання за допомогою певних правил і процедур, недеференційованістю політичної сфери тощо. Запропоновано новий підхід до теоретико-методологічного обґрунтування дослідження політичної діяльності, який базується на розумінні світу політичного як різнорівневої та постійно плинної реальності, що володіє властивостями інклюзивності, просторовості, темпоральності, сталості та нестабільності.

Результати досліджень пройшли апробацію на більше як 200 міжнародних та всеукраїнських конференціях, у майже 800 наукових працях, зокрема у 20 монографіях, 12 науково-тематичних збірниках, 40 посібниках і інших наукових розвідках.

У межах наукової школи було підготовлено та захищено майже 60 аспірантів та 12 докторантів.

Учні та послідовники наукової школи працюють в багатьох університетах України та інших держав. Серед них: Сіленко Алла Олексіївна – проректор з навчально-виховної роботи ОНАЗ ім. О. С. Попова (рік захисту – 2000), Кузьмін Петро Васильович – завідувач кафедри політичних наук Таврійського національного університету (рік захисту – 2008), Яковлев Денис Вікторович – декан факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» (рік захисту – 2009), Дунаєва Лариса Миколаївна – декан факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова (рік захисту – 2009),  Ніколаєнко Наталія Олександрівна – завідувачка кафедри політології Миколаївського національного педагогічного університету ім. Сухомлинського (рік захисту – 2012), Осипова Світлана Анатоліївна – завідувачка кафедри політології Придністровського національного університету імені Т. Шевченка (рік захисту – 2017), Вовк Світлана Олександрівна  – завідувачка кафедри політології та правознавства Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) (рік захисту – 2018) та ін.

Значна кількість захищених здобувачів продовжують роботу на кафедрі політичних наук і права Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Серед них доктори політичних наук, професори:  Гедікова Наталя Пилипівна, Музиченко Ганна В’ячеславівна, Маслов Юрій Костянтинович, а також кандидати наук:  С. І. Ростецька, І. І. Проноза, Ю. В. Ткачук, Т. О. Каменчук, Т. М. Палазова, М. О. Малишенко, І. А. Нерубащенко, Є. О. Садикова, С. Л. Швець.

З 2010 року по теперішній час у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» функціонує Спеціалізована вчена ради Д 41.053.06 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. З 2015 року виходить друком науковий журнал «Політикус» (фаховий з політичних наук, група Б) та функціонує Центр соціально-політичних досліджень «Politicus».

У межах наукової школи здійснюється активна міжнародна співпраця, а саме: участь в Україно-канадському проєкті «Основи демократії» (2000-2002); Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – дослідницький проєкт із вивчення досвіду функціонування міжнародних інституцій: Ради Європи, Міжнародного суду з прав людини (Страсбург, Франція), Штаб-квартири ООН (Женева, Швейцарія), Європейського парламенту (Страсбург, Франція), Міжнародного суду ООН (Гаага, Нідерланди) (2009-2011); CEASC – Вища школа економіки (Лодзь, Республіка Польща) – Вища школа бізнесу (Бидгощ, Республіка Польща) – проєкті з удосконалення організації освітнього процесу у ЗВО відповідно до європейських рамок кваліфікацій (2013-2014); Україно-французькому проєкті «Women in War» (2015-2016); проєкті Міжнародного Вишеградського Фонду «Соціально-політичні трансформації в країнах V4 та Україні: порівняльний аналіз» (2013‑2017); Україно-американському проєкті «Громадянська освіта» та її впровадження в навчальний процес педагогічних вузів» (2018‑2019); Україно-китайському проєкті з розробки та підготовки до друку Білої книги української системи освіти (2019‑2020); міжнародному проєкті «Україна – Норвегія» за підтримки  Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланда (Норвегія) та Міжнародного фонду соціальної адаптації (2014 ‑ по теперішній час) та ін.

Представниками наукової школи виконувалися комплексні науково-дослідні теми: «Трансформаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх здійснення» (№ держреєстрації 0109U000215), «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобалізаційних процесів» (№ держреєстрації 0114U007155) та ін. Зараз здійснюється дослідження за темою: «Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та соціально-економічні виклики» (№ держреєстрації 0120U002016), у межах якого проводяться дисертаційні дослідження, здійснюється наукова робота викладачів та здобувачів вищої освіти.

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського