Проведена конференція «Політико-правові, соціально-гуманітарні та економічні детермінанти підготовки педагогічних кадрів для сфери освіти»

20 травня 2017 року  у межах ІІІ Міжнародного конгресу  «Глобальні проблеми педагогічної освіти в університетському просторі», присвяченого 200-річчю    Університету Ушинського, проведена конференція «Політико-правові, соціально-гуманітарні та економічні детермінанти підготовки педагогічних кадрів для сфери освіти», у якій вяло участь 80 видатних науковців, академіків, професорів, молодих учених не лише з усієї України, а й із-за кордону.  Учасники конференції працювали у п'яти секціях, дискутували навколо актуальних питань сучасного стану освіти в Україні, зокрема над визначенням проблемних питань політичної освіти, економічних засад підготовки фахівців, правового забезпечення освітнього простору, соціокультурних процесів у сфері освіти тощо.  За результатами обговорення були висловлені пропозиції, серед яких вважаємо за доцільне звернути увагу на необхідністі збереження в навчальних планах підготовки фахівців  дисциплін з політичних наук з метою  виховання активної, свідомої молоді, а також необхідності підвищення уваги до фінансування науки та підготовки кадрів в Україні, підвищення якості навчання студентів  із застосуванням політично-пошукових систем, сприяння розвитку національної самосвідомості у сфері вищої освіти в контексті євроінтеграційних процесів, сприяння соціалізації особистості через освітні установи тощо. 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського