ПОЛІМОВНА ОСОБИСТІСТЬ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

14-15 травня 2018 року в межах святкування Дня науки кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Харбінським інженерним університетом, секцією теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН України і МОН України за підтримки Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинського було проведено ІV Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі» на базів Одеського Будинку вчених та Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинського.

Особливу увагу фахівців привернули лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов в середній і вищій школі; нагальні питання загального і зіставного мовознавства; сучасні дослідження в галузях перекладознавства і синології; проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного полікультурного простору; історико-філософські детермінанти формування мовної особистості в багаторівневій системі освіти тощо.

У конференції, на чолі з доктором педагогічних наук, професором, проректором з наукової роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Койчевою Тетяною Іванівною, взяли участь провідні вітчизняні і зарубіжні науковці: Богуш Алла Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Корольова Тетяна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Дербеньова Лідія Вікторівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Дін Сінь – кандидат психологічних наук, доцент гуманітарного інституту Харбінського інженерного університету, співдиректор Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинського з китайського боку та інші.

Кількість учасників формуму становила 120 осіб, у т. ч. 25 - з інших країн. Серед університетів-учасників були такі: Харбінський інженерний університет (м. Харбін, Китай), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна) та ін.

Ініційовані дискусії з актуальних проблем філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі будуть сприяти формуванню єдиного наукового простору через інтеграцію провідного досвіду учених західних і східних країн.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського