Підписано Угоду про співпрацю між Університетом Ушинського та Одеським регіональним інститутом державного управління

15 травня 2018 року між Університетом Ушинського та Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України було підписано Угоду про співпрацю. Своїми підписами її скріпили ректор Університету  Ушинського, доктор психологічних наук, академік Чебикін О. Я. та директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, професор Іжа  М. М.

Предметом угоди стало співробітництво закладів освіти в галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також співробітників, науково-педагогічних працівників сторін; розповсюдження знань з питань державного і муніципального управління серед населення України, організація співробітництва у здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з урахуванням потреб та інтересів державної та муніципальної служби; обмін досвідом інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного та муніципального управління, аналізу та оцінки ефективності їхньої діяльності, оперативного видання та розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів; проведення спільних конференцій, форумів, семінарів, літних шкіл та інших науково-практичних заходів тощо.

Від сторін призначено кураторів:

  • від ОРІДУ НАДУ при Президентові України куратором виступає – кафедра публічного управління та регіоналістики;

  • від Університету Ушинського куратором виступає - кафедра освітнього менеджменту та публічного управління.

В цей же день кафедрами публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ (завідувач Приходченко Л. Л.) і освітнього менеджменту та публічного управління Університету Ушинського (завідувач Долженков О. О.) також було підписано Меморандум щодо заснування Регіональної платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади. Метою Регіональної платформи є координація та сприяння зусиллям випускаючих кафедр кадрової політики, з підготовки службовців органів публічної влади Південного регіону України відповідно до Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974-р.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського