СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО, ПЕДАГОГА, НАСТАВНИКА

15 січня 2019 року пішов з життя відомий учений, педагог, доктор економічних наук, професор Ігор Андрійович Болдирєв – наш шановний  колега, наставник та добрий друг.

Ректорат та колектив Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського висловлюють щире співчуття рідним та близьким покійного.

Доктор економічних наук, професор І. А. Болдирєв справедливо віднесений суспільною думкою до наукової еліти Одещини. Він належав до видатної наукової школи одеських економістів, очолюваної професором
А. К. Покританом. Ігор Андрійович є автором кількох підручників та монографій, понад 100 наукових статей, надрукованих в українських та зарубіжних виданнях. У широкому колі його наукових інтересів головне місце посідало дослідження історії економічної думки. Робота в цій галузі  науки потребує комплексного, системного, міждисциплінарного підходу та інтуїції. Завдяки неймовірній працьовитості та цілеспрямованості Ігор Андрійович посів почесне місце в галузі економічної науки.

Значну увагу Ігор Андрійович приділяв підготовці молодих учених. Чимало кандидатів економічних наук вдячні йому за керівництво їх науковими роботами. Він відповідально працював у двох спеціалізованих учених радах із захисту кандидатських і докторських дисертацій та всебічно сприяв становленню наукових кадрів України.

Освітянська діяльність Ігоря Андрійовича здебільшого пов’язана із Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені
К. Д. Ушинського. Тут він почав свій трудовий шлях по закінченню Одеського університету імені І. І. Мечникова у 1954 році, і від викладача дійшов до проректора Одеського педагогічного інституту. Понад 20 років працював професором кафедри політичних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Світла пам'ять про Ігоря Андрійовича Болдирєва залишиться в душі кожного, хто мав щастя працювати, навчатися і спілкуватися з видатним науковцем і справжньою людиною, хто мав честь уважати його своїм другом.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського