НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛІМОВНА ОСОБИСТІСТЬ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ»

15-16 квітня 2019 року в межах святкування Дня науки кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Харбінським інженерним університетом, секцією теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН України і МОН України було проведено V Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі». Форум відбувся за підтримки та участі Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинського.

Особливу увагу фахівців привернули лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов у загальноосвітній і вищій школі; нагальні питання загального і зіставного мовознавства; сучасні розвідки в галузях перекладознавства і синології; проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного полікультурного простору; історико-філософські детермінанти формування мовної особистості в багаторівневій системі освіти тощо.

Кількість учасників становила 120 осіб, у т. ч. 26 з інших країн, серед яких представники Харбінського інженерного університету (Китай), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, ВНКЗ «Одеське педагогічне училище», Посольства Литовської Республіки в Україні та ін.

Ініційовані учасниками дискусії з актуальних проблем філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі сприятимуть формуванню єдиного наукового простору через інтеграцію провідного досвіду вчених західних і східних країн.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського