Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

24 квітня 2019 року відбувся випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою «Фізична культура і спорт» за кваліфікаційною категорією «тренер-викладач». Курсова підготовка проводилася в Університеті Ушинського відділенням підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти та сертифікації при організаційно-методичному забезпеченні кафедр теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін; спортивних ігор; освітнього менеджменту та публічного управління.

Слухачі курсів мали можливість підвищити рівень науково-теоретичних знань, опанувати практичні вміння впроваджувати у тренувальний процес новітні технології з урахуванням світових тенденцій розвитку та потреб вітчизняного спорту на засадах особисто-професійних запитів і потреб та професійного досвіду.

Вітаємо випускників!

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського