Підсумкові матеріали конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

23 квітня 2019 року на базі Університету Ушинського було проведено підсумкову конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Саме у Всеукраїнський день психолога 20 студентів з 19 вищих навчальних закладів України захищали свої наукові роботи.

Захист конкурсних робіт проводився на відкритому засіданні у присутності членів галузевої конкурсної комісії, усіх учасників конкурсу та зацікавлених осіб. У ході захисту наукових робіт учасники конференції використовували мультимедійні презентації, фотоматеріали фрагментів експериментальних досліджень, роздатковий матеріал. У процесі обговорення виступів конкурсантів брали участь члени галузевої конкурсної комісії та учасники конкурсу, що були присутні на засіданні.

Усіма учасниками конкурсу було зроблено доповіді, найбільш цікавими з яких були доповіді з наступних тем: «Почуття гумору у процесі прийняття рішень студентами»; «Соціально-психологічні особливості підлітків із багатодітних сімей»; «Специфіка емоційного інтелекту: зв'язок із мотивацією досягнення успіху»; «Психологічні особливості сприйняття мистецтва під впливом страху у юнацькому віці»; «Вікові особливості стратегій прийняття рішень представниками чоловічої статі у ситуації обмеженого часу»; «Психологічні особливості розвитку ціннісного ставлення до батьківства чоловіків ранньої дорослості»; «Вікові особливості сприйняття жіночої краси чоловіками»; «Вплив емоційного інтелекту на сприймання соціальної реклами особами раннього юнацького віку»; «Особливості прояву аутоагресивної поведінки в юнацькому віці»; «Психологічні особливості емоційних ставлень внутрішньо переміщених осіб»; «Взаємозв’язок кар’єрних орієнтацій старшокласників з їх особистісними властивостями»; «Особливості стимулювання пізнавальної активності старших дошкільників в умовах мультисенсорного підходу»; «Вплив учнівської мотивації на професійне вигорання вчителів»; «Специфіка самопрезентації в контексті чоловічих нормативних установок у чоловіків різного віку»; «Порівняльна характеристика образу сім’ї в українській та єврейській культурі»; «Формування психологічної готовності майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи з проблемою булінгу»; «Особливості адаптації до цивільного життя військовослужбовців у період реабілітації»; «Особливості соціально-психологічного клімату в інклюзивних класах»; «Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання»; «Психологічні детермінанти розвитку емоційної стійкості старшокласників  засобами арт-терапії».

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

 

За результатами підсумкової науково-практичної конференції переможцями стали такі студенти:

 1. Василевич Анна Андріївна, шифр «Багатодітні сім’ї», назва роботи «Соціально-психологічні особливості підлітків із багатодітних сімей», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса) (керівник Павлова Ірина Георгіївна, к. психол. н., доцент).
 2. Заболоцький Павло Валентинович, шифр «Медіа-вплив», назва роботи «Вплив емоційного інтелекту на сприймання соціальної реклами особами раннього юнацького віку», Національна академія внутрішніх справ (м. Київ) (керівник Казміренко Людмила Іванівна, к. психол. н., професор).
 3. Кривошеїна Софія Миколаївна, шифр «ВПО», назва роботи «Психологічні особливості емоційних ставлень внутрішньо переміщених осіб», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) (керівник Василькевич Ярослава Зіновіївна, к. психол. н., доцент).
 4. Сема Наталія Миколаївна, шифр «Адаптація військовослужбовців», назва роботи «Особливості адаптації до цивільного життя військовослужбовців у період реабілітації», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми) (керівник Мотрук Тетяна Олександрівна, к. психол. н., доцент).

 

Список призових місць

Другі місця:

 1. Брага Світлана Юріївна, шифр «Humor», назва роботи «Почуття гумору у процесі прийняття рішень студентами», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук) (керівник Білоус Руслана Миколаївна, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії, к. психол. н., доцент).
 2. Горбач Аліна Сергіївна, шифр «Сприймання мистецтва», назва роботи «Психологічні особливості сприйняття мистецтва під впливом страху у юнацькому віці», Національний університет «Острозька академія» (м. Острог) (керівник Шугай Марія Анатоліївна, к. психол. н., доцент).
 3. Грабовець Анна Анатоліївна, шифр «Альфа Альфа», назва роботи «Вікові особливості стратегій прийняття рішень представниками чоловічої статі у ситуації обмеженого часу», Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) (керівник  Коломієць Тетяна Володимирівна, к. психол. н., ст.викладач).
 4. Єгорова Тетяна Володимирівна, шифр «Мендос», назва роботи «Вікові особливості сприйняття жіночої краси чоловіками», Херсонський державний університет (м. Херсон) (керівники Тавровецька Наталія Іванівна, завідувач кафедри практичної психології, к. психол. н., доцент).
 5. Лоіш Поліна Олексіївна, шифр «Кар’єрні орієнтації», назва роботи «Взаємозв’язок кар’єрних орієнтацій старшокласників з їх особистісними властивостями», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) (керівник Сергєєва Інесса Вікторівна, к. психол. н., доцент).
 6. Паршакова Оксана Ігорівна, шифр «VPLYV», назва роботи «Вплив учнівської мотивації на професійне вигорання вчителів», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв) (керівник Шевченко Володимир Володимирович, к. психол. н., доцент).

Треті місця:

 1. Вербовата Валерія Мустаджабівна, шифр «Емоційний інтелект», назва роботи «Специфіка емоційного інтелекту: зв'язок із мотивацією досягнення успіху», Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) (керівник Колчигіна Анна Валеріївна, к. психол. н., доцент).
 2. Дорош Ірина Мар’янівна, шифр «Цінності батьківства», назва роботи «Психологічні особливості розвитку ціннісного ставлення до батьківства чоловіків ранньої дорослості», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ) (керівник Гріньова Ольга Михайлівна, д. психол. н., доцент).
 3. Калюк Олександра Олександрівна, шифр «Аутоагресія селфхарм», назва роботи «Особливості прояву аутоагресивної поведінки в юнацькому віці», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ) (керівник Савченко Олена В’ячеславівна, д. психол. н., доцент).
 4. Матлаш Каріна Миколаївна, шифр «Пізнавальна активність», назва роботи «Особливості стимулювання пізнавальної активності старших дошкільників в умовах мультисенсорного підходу», Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (м. Кременчук) (керівник Яценко Тетяна Володимирівна, к. психол. н., доцент).
 5. Петренко Олена Ігорівна, шифр «Самопрезентація чоловіків», назва роботи «Специфіка самопрезентації в контексті чоловічих нормативних установок у чоловіків різного віку», Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків) (керівник Греса Наталія Володимирівна, к. психол. н., доцент).
 6. Розенфельд Марія Дмитрівна, шифр «Міжкультурність», назва роботи «Порівняльна характеристика образу сім’ї в українській та єврейській культурі», Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) (керівник Мілютіна Катерина Леонідівна, д. психол. н., професор).
 7. Саковська Вікторія Вікторівна, шифр «Зірка», назва роботи «Формування психологічної готовності майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи з проблемою булінгу», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв) (керівник Опанасенко Людмила Анатоліївна, викладач).
 8. Філь Златослава-Ольга Миколаївна, шифр «378Ф», назва роботи «Особливості соціально-психологічного клімату в інклюзивних класах», Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) (керівник Штепа Олена Станіславівна, к. психол. н., доцент).
 9. Цихоня Світлана Дмитрівна, шифр «Копінг-стратегії», назва роботи «Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань) (керівник Шеленкова Наталія Леонідівна, к. психол. н., доцент).
 10. Яременко Аліна Андріївна, шифр «Емоційна стійкість», назва роботи «Психологічні детермінанти розвитку емоційної стійкості старшокласників  засобами арт-терапії», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) (керівник Варіна Ганна Борисівна, ст. викладач).

 

Висловлюємо подяку всім науковим керівникам за якісне керівництво студентськими науковими роботами та формування наукового потенціалу сучасної молоді.

Бажаємо подальших успіхів і наукових здобутків!

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського