Лекція роботодавця для студентів-юристів

Уже стало традицією залучення до участі в освітньому процесі потенційних роботодавців з метою формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь та компетентностей, що відповідають потребам ринку та нададуть їм конкурентних переваг під час працевлаштування. Так сьогодні, 30 жовтня 2019 року, в межах вивчення дисципліни «Адміністративне право і процес» відбулася лекція заступника директора Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради Шиловоі Анастасії Василівни на тему «Публічні та адміністративні послуги: порядок надання», де поряд з теоретичними положеннями увага була сконцентрована на практичних аспектах надання адміністративних послуг, існуючих проблемах та перспективах їх розвитку в Україні та на місцевому рівні зокрема.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського