Засідання спеціалізованоі вченої ради Д. 41.053.06

29 листопада 2019 р. на засіданні спеціалізованоі вченої ради Д. 41.053.06 в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" відбулися два захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, а саме: Груєвоі О. В. "Новітні форми політичного аккціонізму: аналіз політичної компоненти", Кабанцевоі І. А. "Антикорупційна протидія громадського суспільсьва: досвід посткомкністичних країн центрально-східної Європи". Вітаємо здобувачів із успішним захистом.

 

Пустая синяя полоска