ВІДБУВСЯ ВИПУСК МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

З 23 по 27 грудня 2019 року в Університеті Ушинського відбувалася підсумкова атестація магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент». Діючі та майбутні керівники закладів освіти презентували результати своїх досліджень. Очолив екзаменаційну комісію професор Національної академії державного управління при Президентові України Саханєнко С.Є.

Члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень підготовки, оволодіння передовим міжнародним досвідом освітнього менеджменту та широку практичну апробацію результатів дослідження магістрантів. Усього було захищено 56 магістерських робіт, серед них роботи громадян Китайської Народної Республіки та Туркменістану.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського