Університет Ушинського взяв участь у відеоконференції за міжнародним проєктом МоPED

10 квітня 2020 року в режимі онлайн відбулась відеоконференція учасників міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Темою обговорення під час заходу було коректування розроблених навчальних курсів відповідно до зауважень групи експертів офісу Еразмус+КА2.

Від Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського у відеоконференції взяла участь доцент О. М. Синюкова, яка є розробником нової навчальної дисципліни «Конструктивні аспекти евклідової геометрії» для студентів освітньо-професійної програми спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського