VІ Міжнародна Конференція молодих вчених та студентів Музична та хореографічна освіта

1На базі кафедри музичного мистецтва і хореографії з 15 по16 жовтня 2020 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» у режимі on-line.

До участі було залучено студентів, аспірантів та досвідчених викладачів з Білорусі, Китаю, Німеччини, України, зокрема з Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, Аньянського університету (Китай), Січуанського педагогічного університету (Китай), Сілезського університету в Катовицях (Польща), Білоруського державного педагогічного університету імені М.Танка, Отто-Фрідріх Університет (Німеччина) та ін.

Активними учасниками конференції були здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), майбутні доктори філософії. Вони не лише виступали з повідомленнями, а й демонстрували свою науково-методичну, дослідницьку практику.

1

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського