Проведено семінар щодо реалізації студентами права на академічну мобільність

3

21 жовтня 2020 року кафедрою дошкільної педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського було проведено онлайн семінар за темою «Реалізація права на академічну мобільність». У семінарі взяли участь студенти факультету дошкільної педагогіки та психології Університету Ушинського. Організатором заходу виступив завідувач кафедри дошкільної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Листопад Олексій Анатолійович.

Студенти ознайомилися з діючими програмами та формами академічної мобільності для студентів: навчання за програмами студентського обміну у закладах вищої освіти-партнерах, за спільними освітніми програмами, участь у мовному і науковому стажуванні, навчальна (дослідницька, виробнича) практика, літні школи, конференції, семінари тощо.

В ході семінару студенти мали можливість дізнатися про умови та порядок дій щодо участі у програмах національної та міжнародної академічної мобільності.

Студенти були надзвичайно зацікавлені широким спектром пропозицій практичної підготовки за кордоном та можливостями, які відкриває навчання в університеті для них.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського