Аспіранти спеціальності 052 Політологія підтримують проєкт Кодексу Честі Університету Ушинського

1Сьогодні, 3 листопада 2020 року, відбулося спільне засідання аспірантів 1-4 років навчання спеціальності 052 Політологія денної та заочної форм навчання, метою якого було обговорення проєкту Кодексу Честі Університету Ушинського. Молоді науковці завчасно ознайомилися с текстом проєкту і висловили своє позитивне ставлення до основних положень Кодексу, зокрема  тих, що стосуються формування в усіх учасників освітнього процесу високої культури академічної доброчесності, заснованої на повазі авторських прав, етики проведення наукових досліджень тощо. За результатами обговорення ухвалено рішення підтримати Кодекс Честі і доручено аспіранту М. Довбишу зробити допис на офіційному веб-сайті університету, на якому проходить відкрите обговорення та фіксуються всі пропозиції від університетської громади та зовнішніх стейкхолдерів.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського