Круглий стіл на тему: «Україна і світ: підсумки 2020 року».

123 грудня 2020 року відбувся круглий стіл за темою: «Україна і світ: підсумки 2020 року» за участі викладачів кафедри політичних наук і права (проф. Наумкіна С. М., проф. Гедікова Н. П., доц. Ростецька С. І., ст. викл, Проноза І. І.) і здобувачів вищої освіти 1-4 року навчання спеціальності 052 «Політологія» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

У рамках заявленої теми під час круглого столу розглядались питання з актуальних проблем сучасного соціально-політичного розвитку України та світу; дипломатії як засобу регулювання зовнішніх відносин; вектори розвитку зовнішньої політики України; інформаційна політика;

Обговорення питань круглого столу викликало жваву дискусію, учасники якого підкреслювали їхню вагомість і значущість у сучасному глобалізованому світі, висловлювали пропозиції щодо розв’язання проблемних процесів і явищ.

Наприкінці учасники круглого столу окреслили перспективні напрями роботи в контексті зазначеної теми.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського