Інформаційна зустріч «Інноваційні навчальні аудиторії» в межах проєкту MoPED за підтримки ЄС Erasmus+

121 грудня 2020 року в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбулась інформаційна зустріч «Інноваційні навчальні аудиторії» у межах проєкту програми ЄС ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

Під час зустрічі менеджер проєкту, кандидат педагогічних наук Черних Володимир Володимирович представив інформацію щодо навчально-наукової лабораторії, яку створено для організації та проведення на високому рівні освітньої діяльності в Університеті Ушинського.

Аудиторія завдяки своєму оснащенню сприяє підвищенню якості підготовки здобувачів освіти через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання. Здобувачі мають можливість використовувати сучасні технічні засоби, обладнання та новітні технології як для позааудиторної роботи, так і для самостійної роботи з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського